Rosną wynagrodzenia specjalistów W których branżach zarabia się najlepiej w 2023?

Wzrost kosztów życia w Polsce spowodował, że kandydaci częściej podejmują decyzję o zmianie pracodawcy i poszukiwaniu wyższego wynagrodzenia. Obecnie na największe podwyżki mogą liczyć specjaliści (od 15 do 20 proc. r./r.), podczas gdy płace kadry zarządzającej rosną w mniej dynamicznym tempie. Według ekspertów PageGroup i Page Executive w 2023 roku będą powstawały nowe stanowiska z obszaru ESG i DE&I, a branże, takie jak IT, e-commerce i sektor centrów usług wspólnych odnotują największy rozwój.  

 

 

 

– Od trzech lat polska gospodarka funkcjonuje w warunkach permanentnej zmiany. Najpierw pandemia, a w ostatnim roku także wojna w Ukrainie stały się dla biznesu źródłem wyzwań, na które organizacje musiały reagować szybciej niż kiedykolwiek. Mimo tego, tempo wzrostu gospodarczego było nadal relatywnie wysokie, a stopa bezrobocia znalazła się na najniższym poziomie od trzech dekad. W 2023 roku w wielu branżach wciąż obserwujemy silny rynek pracownika i związaną z nim presję płacową – mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Head of PageGroup Polska. Podczas gdy pensje specjalistów rosną, płace osób na stanowiskach zarządzających pozostają relatywnie niezmienne. Obserwujemy tendencje zmniejszania się różnicy pomiędzy wynagrodzeniami tych dwóch grup zawodowych. Zbliżamy się do sytuacji, którą obserwujemy od lat w Europie Zachodniej, gdzie rozpiętość między zarobkami specjalistów a kadrą dyrektorską i menedżerską jest jeszcze niższa – dodaje Radosław Szafrański.

Nowe stanowiska ESG i DE&I w centrum uwagi organizacji

ESG (ang. Environmental, Social, and Governance) to jeden z najszybciej zyskujących na znaczeniu obszarów w biznesie. Jednym z głównych czynników jego rozwoju w Europie jest planowany odgórny wymóg niefinansowego raportowania przez firmy, nałożony przez UE. Odpowiadając również na oczekiwania klientów i inwestorów przedsiębiorstwa angażują się w zrównoważony rozwój i transformują swoją kulturę organizacyjną. Zmiany w społeczeństwie i ustawodawstwie napędzają powstawanie nowych stanowisk. Obecnie specjaliści ds. ESG zarabiają od 9 do 12 tys. zł brutto miesięcznie a dyrektorzy od 28 do 45 tys. zł miesięcznie.

– Wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju w organizacji jest także istotne w kontekście przyciągania najlepszych talentów na pokład. Jak wynika z naszego badania przeprowadzonego na rzecz kampanii Sustainability Insights, 2 na 3 kandydatów twierdzi, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju w potencjalnym miejscu pracy jest dla nich istotna, a ponad 4 na 10 przyznaje, że brak takiego programu w organizacji mógłby negatywnie wpłynąć na ich decyzję o podjęciu pracy — mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska

Nie tylko w obszarze ESG powstają nowe zawody. Obecnie poszukiwani są także eksperci ds. DE&I (Diversity, Equity & Inclusion), którzy zarządzają procesami prowadzącymi do budowania kultury różnorodności, równego traktowania oraz inkluzywności. Dzięki nim sektor DE&I w organizacjach w Polsce staje się w coraz większym stopniu skodyfikowany, a związane z nim wyzwania zostają zidentyfikowane, szczegółowo nazwane i zmierzone. W 2023 roku specjalista ds. DE&I zarabia od 8 do 18 tys. zł brutto miesięcznie, a dyrektor DE&I – między 25 a 45 tys. zł brutto miesięcznie.

Dobre perspektywy sektora SSC/BPO

Według raportu ABSL, w 2022 r. polski sektor nowoczesnych usług biznesowych zatrudniał ponad 400 tys. osób (6,2% ogólnego zatrudnienia w naszym kraju), a tylko w ciągu 2021 r. liczba ta wzrosła o 40 tys. Popyt na pracowników jest szczególnie duży w przypadku stanowisk wymagających zaawansowanej wiedzy i umiejętności. Poszukiwani są eksperci z zakresu planowania finansowego, podatków, kadr i płac oraz osoby ze znajomością mało popularnych języków obcych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także utalentowani kandydaci, aplikujący na stanowiska związane z obsługą klienta, łańcuchem dostaw czy master data.

Head of Global Business Services Center zarabia obecnie między 35 a 90 tys. zł brutto miesięcznie, a manager ds. księgowości – od 20 do 36 tys. zł brutto miesięcznie. Specjalista ds. podatków może liczyć na pensję między 12 a 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Branża IT nadal rozgrzana

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że branża ICT w Polsce wkroczyła w pandemię bardzo rozgrzana, z 6-krotnie wyższym tempem wzrostu zatrudnienia niż średnio w gospodarkach UE. Mimo niewielkiego spowolnienia rozwoju, wciąż pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów na polskim rynku pracy.

Przedsiębiorstwa działające w Polsce rozwijają swoje struktury IT m.in. w reakcji na powtarzające się cyberataki. Szczególnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się w związku z tym eksperci ds. cyberbezpieczeństwa. Security Engineer zarabia od 17 do 23 tys. zł brutto miesięcznie, a Cyber Security Director od 30 do 40 tys. zł. Rosnąca popularność rozwiązań chmurowych zwiększa z kolei popyt na kandydatów z kompetencjami we wspomnianym obszarze. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosi od 22 tys. zł do 32 tys. zł w przypadku Cloud Engineer’a i nawet do 40 tys. zł na stanowisku Head of Cloud. Z kolei Chief Information Officer otrzymuje pensje od 35 do 50 tys. zł brutto miesięcznie, a IT Director – między 28 a 35 tys. zł brutto miesięcznie.

Deficyt kompetencyjny napędza popyt na doświadczonych finansistów

Rok 2022 był okresem wzrostu zapotrzebowania na doświadczonych pracowników z finansów i księgowości. Finansiści cieszyli się przewagą nad innymi zawodami, otrzymując liczne oferty pracy. Szczególnie poszukiwani byli eksperci z obszarów controllingu operacyjnego, podatków, płynności finansowej i księgowości, ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników w tych dziedzinach.

– Mimo spowolnienia gospodarczego przewidujemy wzrost liczby rekrutacji związanych z potrzebą zastąpienia pracowników, którzy nie spełniają oczekiwań firmy. Firmy będą coraz bardziej doceniały kompetencje miękkie kandydatów, takie jak umiejętności komunikacyjne i adaptacja do zmian – mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Obecnie analityk biznesowy może liczyć na wynagrodzenie od 8 tys. zł do 12 tys. zł brutto miesięcznie, a kontroler finansowy od 12 do 16 tys. zł brutto. Dyrektor Finansowy zarabia od 30 do 60 tys. zł miesięcznie, a Regionalny Dyrektor Finansowy – nawet do 90 tys. zł brutto miesięcznie.

Inflacja wpływa na chęć do zmiany pracy w e-commerce

W przeciwieństwie do wielu innych sektorów, w pandemicznym 2020 r. przybywało ofert zatrudnienia w handlu internetowym, jak wynika z opracowania „Barometr Ofert Pracy” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W 2021 roku przybyło ok. 6,3 tys. nowych e-sklepów i w końcówce tego okresu mieliśmy w Polsce już ponad 51 tys. takich placówek, zgodnie z danymi Dun & Bradstreet. Obecnie personalizacja i automatyzacja usług, live shopping, nowe środowiska technologiczne, jak np. Metaverse, to trendy, które kreują model pracy na rynku e-commerce.

Wyzwaniem dla pracodawców pozostaje pozyskanie pracowników z kilkuletnim doświadczeniem. W warunkach przewagi popytu nad podażą talentów zmiana organizacji wiąże się zwykle ze znaczącą podwyżką. Nowo przyjęte osoby mogą liczyć na większy wzrost wynagrodzenia niż te, które pozostały w tej samej organizacji. Dla części pracowników brak podwyżki inflacyjnej jest jednym z czynników przesądzających o poszukiwaniu nowej pracy — mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Jakie są nastroje pracowników w 2023 roku?

Jak wynika z badania Barometr Nastrojów PageGroup, blisko jedna trzecia pracowników ma mieszane uczucia na temat przyszłości, ale ponad 60 proc. osób rozpoczęło 2023 r. z pozytywnym nastawieniem. Jakie są główne cele zawodowe pracowników? Według ankietowanych, jeśli ich jedno marzenie miałoby się spełnić, to 54 proc. z nich wybrałaby wyższe wynagrodzenie, 38 proc. rozwój zawodowy, a ponad jedna trzecia uznanie i docenienie ich pracy.

– Nasze badania pokazują, że chociaż rozwój zawodowy i równowaga między pracą a życiem prywatnym zyskują na znaczeniu, to dla kandydatów wciąż najważniejsze jest wynagrodzenie. Jest to kluczowy czynnik motywacyjny, który odgrywa decydującą rolę w podejmowaniu decyzji zawodowych. Dlatego nie dziwi nas fakt, że w 2023 obserwujemy wzrosty pensji w prawie wszystkich analizowanych przez nas sektorach. Pracodawcy zdają sobie sprawę z konkurencyjności rynku pracy i potrzeby przyciągania i zatrzymywania najlepszych talentów, na skutek czego podejmują kroki w celu dostosowania wynagrodzeń do rosnących oczekiwań pracowników – podsumowuje Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Polska.

Szczegółowy Przegląd Trendów i Wynagrodzeń na Rynku Pracy 2023 znajduje się pod linkiem: https://www.michaelpage.pl/dla-medi%C3%B3w/badania-i-publikacje/przegl%C4%85dy-wynagrodze%C5%84

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności