lederboard

Rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe w Polsce – analiza Oferteo.pl

Firmy transportowe w ostatnich latach musiały mierzyć się z wieloma zmianami, zarówno gospodarczymi, jak i prawnymi. Wśród najbardziej istotnych czynników wpływających na ich działalność można wymienić wzrost cen paliw oraz rosnącą inflację – wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl w sierpniu 2022 roku.

 

 

 

Popyt na usługi transportowe

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej liczba osób poszukujących usług transportowych wciąż rośnie. Analiza pierwszych 3 kwartałów 2021 i 2022 roku uwidacznia trend wzrostowy liczb zleceń dotyczących transportu krajowego. Liczba zamówień tego typu usług w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku wzrosła o 6% w stosunku do tego samego okresu 2021 roku – wynika z danych Oferteo.pl

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku transportu zagranicznego. W analizie tych samych okresów widoczny jest wzrost liczby zamówień o 4% w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku.

Zmiany takie są odnotowywane pomimo faktu, że w badaniu przeprowadzonym przez Oferteo.pl wśród właścicieli firm transportowych, przeszło 90% z nich wskazało, że od początku 2022 roku ceny za ich usługi wzrosły. Najczęściej cennik zmienił się o 1125% (42% ankietowanych) oraz o 2650% (33% ankietowanych).

– Z badania Oferteo.pl wynika, że blisko 40% firm zauważyło wzrost liczby zamówień na usługi transportu krajowego w 2022 roku. W takim wypadku obawiać się można wydłużonego czasu oczekiwania na podjęcie zlecenia przez daną firmę. Aby uniknąć utrudnionego dostępu do fachowców, dobrym pomysłem jest poszukiwanie firmy transportowej przez Internet, najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem – radzi Karol Grygiel z Oferteo.pl.

Więcej zamówień krajowych na transport materiałów sypkich

Widoczna jest również zmiana w strukturze składanych zamówień. Patrząc na usługi krajowe, gdy ogólna liczba zleceń dotyczących transportu rośnie, zauważalne są zmiany w udziale poszczególnych typów przewożonych towarów. Przykładem może być transport materiałów sypkich, który w 2022 stał się trzecim najczęściej zamawianym rodzajem usługi. Udział tego typu zleceń stanowił 5% w 2021 roku. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku odnotowano wzrost do 19%, co oznacza zmianę o 14 punktów procentowych.

Z drugiej strony, w 2021 roku transport materiałów budowlanych stanowił 11% zamówień, dotychczas w 2022 roku było to 8%. Oznacza to zmianę o -3 punkty procentowe. Podobne różnice widoczne są w większości kategorii. Dla przykładu: udział transportu maszyn zmalał o 4 p.p., przeprowadzek było mniej o 3 p.p., a transportu samochodów o 2 p.p.

Więcej zagranicznych transportów na paletach

Porównując pierwsze trzy kwartały 2021 i 2022 roku w tramach transportu zagranicznego, odnotowano wzrost udziału przesyłek towarów na paletach o 5 p.p. O 1 punkt procentowy wzrosły udziały transportów materiałów sypkich i obiektów ponadgabarytowych. Zmniejszył się za to odsetek przeprowadzek (-2 p.p.), zleceń dotyczących transportów materiałów budowlanych (-2 p.p.) i maszyn (-3 p.p.). Udział zamówień na transport produktów spożywczych pozostał na tym samym poziomie.

44% zleceń dotyczyło transportu wewnątrz województw

Transport krajowy może być zlecany w obrębie jednego województwa lub może mieć charakter ogólnopolski. Przez ostatnie dwa lata ten pierwszy typ usługi stanowił 44% wszystkich zleceń krajowych. Usługi transportu między województwami stanowiły natomiast 56% – wynika z danych pochodzących z Oferteo.pl, największego polskiego serwisu łączącego poszukujących usług z ich wykonawcami.

Najczęściej miejscami załadunku były obszary o wysokiej gęstości zaludnienia, takie jak województwa mazowieckie czy śląskie. W latach 2021 i 2022 ich udział w liczbie zleceń w skali kraju stanowił odpowiednio 12 i 18% wśród miejsc rozpoczęcia usługi (tzw. załadunku). Podobną sytuację można było zaobserwować w przypadku miejsc rozładunku.

Ciekawym przypadkiem jest województwo śląskie, gdzie odnotowano znaczny wzrost liczby zleceń. W II i III kwartale 2022 roku odsetek załadunków na tym obszarze wzrósł z 11% w skali kraju w 2021 do 27% w roku bieżącym. Na taką sytuację mogło wpłynąć wiele czynników, wśród których można domniemywać szybko rosnący popyt na transport węgla.

Niemcy to najczęstszy kierunek transportu zagranicznego

Krajem, z którego ładunki najczęściej trafiały do Polski, są Niemcy, których dotyczyło przeszło 40% zamówień w latach 2021 i 2022. Następne są: Wielka Brytania (10%), Holandia (7%), Włochy (6,5%) i Francja (5,5%).

Podobną sytuację można było zaobserwować w przypadku usług przewozu towarów z Polski za granicę. Kierunki transportów były następujące: Niemcy (40%), Francja (8%), Wielka Brytania (7,5%), Włochy (5%), Belgia (5%).

Z danych serwisu Oferteo.pl wynika również, że biorąc pod uwagę liczbę zamówień transportów zagranicznych w 2021 i 2022 roku, przewozy do Polski stanowiły 39% usług tego typu. Natomiast liczba transportów jadących z Polski za granicę stanowiła 61%.

Metodologia badania

Przedstawione dane pochodzą z zapytań ofertowych (usług transportu towarów) publikowanych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia 2021 do 28 września 2022 roku.

Materiał został również wsparty danymi z badania firm transportowych w 2022 roku, przeprowadzonym przez serwis Oferteo.pl w sierpniu 2022 roku.

Jak działa Oferteo.pl?

Za pośrednictwem www.oferteo.pl firmy zarejestrowane w serwisie mają możliwość dotarcia do klientów poszukujących usług lub produktów w 900 kategoriach. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na pozyskiwanie i obsługę klientów.

Klienci poszukujący konkretnej usługi lub produktu mogą w jednym miejscu bezpłatnie złożyć zapytanie o oferty. Serwis wyselekcjonuje dla nich odpowiednie firmy, które zostaną powiadomione o zapytaniu, by spośród nadesłanych ofert mogli wybrać najlepszą dla siebie.

W obliczu wojny w Ukrainie uruchomiony został także portal praca.oferteo.pl, na którym pracodawcy mogą bezpłatnie umieszczać ogłoszenia o pracę skierowane do obywateli Ukrainy. Propozycja adresowana jest przede wszystkim do 500 tys. przedsiębiorców współpracujących z Oferteo, ale możliwe jest składanie ofert również przez inne podmioty i osoby fizyczne. W serwisie dostępne są udogodnienia, takie jak: automatyczne tłumaczenie ogłoszenia, przydatne dokumenty i dwujęzyczne wzory umów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności