lederboard

Społeczna odpowiedzialność zapisana w DNA firmy

Coraz częściej firmy dostrzegają wartości i korzyści płynące z działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Dla nowoczesnych przedsiębiorstw staje się ona fundamentem istnienia. Co jednak owa społeczna odpowiedzialność oznacza dla odbiorców firmy? Jaką realną wartość im przynosi? Społeczna odpowiedzialność biznesu wpisana była w genezę powstania Naczelnej Rady Pismoznawczej (NRP).

 

Firmę powołano w odpowiedzi na brak krajowego niezależnego, nowoczesnego i wyspecjalizowanego podmiotu naukowego, który w czasach zintensyfikowanego zainteresowania dziedziną analizy pisma ręcznego, skutkującym funkcjonowaniem na rynku także szkodliwych dla odbiorców pseudo – specjalistów, posłuży jako organ ekspercki i certyfikujący, z którego usług korzystają zarówno instytucje państwowe, jak i osoby prawne i fizyczne.

Misją NRP jest świadczenie usług eksperckich, działanie na rzecz rozwoju dziedziny badania pisma ręcznego w kraju, edukacja, kształtowanie i nadzorowanie standardów profesjonalnego opiniowania w zakresie badania pisma ręcznego. Społeczna odpowiedzialność zapisana jest zatem w dna firmy. Co owa społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza dla odbiorców NRP? Jaką realną wartość im przynosi?

Karolina Gorzkowska

Realizując objetą misję NRP:

• sporządza ekspertyzy z zakresu badania pisma ręcznego i dokumentów w sytuacji, gdy kwestionowana jest autentyczność pisma bądź dokumentu. Sprawy takie dotyczą jednakowo osób fizycznych, jak i prawnych; nawiązują do spraw gospodarczych, spadkowych, rodzinnych, karnych; rozpatrywane są z udziałem oragnów prowadzących postępowanie, jak i w prywatnym zakresie. Ekspertyzy takie kształtują ludzkie losy, wyznaczają kierunek toczących się postępowań, wielokrotnie wskazują na dokonane przestępstwo. Specjalista wykonujący badania oraz sporządzający pisemny raport z nich musi być faktycznym ekspertem, który posiada każdą ze specjalizacji pismoznawstwa, który stale podnosi swe kwalifikacje i który zna procedurę postępowań, tak aby wykonywana przez niego praca była merytorycznie bez zarzutu. NRP zapewnia tylko takich ekspertów – dlaczego? – bo stanowi o tym jej społeczna odpowiedzialność.

• kształtuje standardy wymaganych kwalifikacji ekspertów, zasad wykonywania zawodu i opiniowania, a także sprawuje nadzór nad poprawnością merytoryczną wydawanych opinii. Z punktu widzenia odpowiedzialności wobec społeczeństwa i sprawowania ochrony nad jego bezpieczeństwem oraz prawami, a także w związku z faktem wykonywania zawodu pismoznawcy oraz pełnienia funkcji biegłego sądowego także przez osoby bez odpowiedniego przygotowania zawodowego, działalność ta jest kluczowa. NRP głośno, odważnie i wbrew części przedstawicieli środowiska oponującego przed rozwojem, mówi o problemie kwalifikacji osób opiniujących także na potrzeby prowadzonych postępowań. Pomimo, że naraża się na krytykę ze strony części branży uważa, że odpowiedzialność wobec społeczeństwa jest istotniejsza niż przychylność środowiska.

• rozpowszechnia prawidłową wiedzę o nauce grafologii, a także organizuje system szkoleń przygotowujących do zawodu od podstaw lub uzupełniających w celu podnoszenia kwalifikacji. Problemem naszego społeczeństwa jest brak wiedzy o tym czym jest grafologia i jakie daje możliwości bądź tkwienie w zafałszowanych przekonaniach o badaniu pisma ręcznego. Sytuacja ta wynika z braku kwalifikacji, poznania dziedziny, przygotowania do zawodu. Z analiz NRP wynika, że znaczna część opiniujących osób ukończyła jedynie podstawowe kursy, wielokrotnie kilka dekad temu na tym kończąc swoją grafologiczną ścieżkę edukacyjną. NRP dostarcza rozwiązanie – możliwość nauki, pełnego przygotowania do zawodu grafologa i funkcji biegłego pismoznawcy – mając na uwadze te osoby z branży, które zamiast oburzania się za nagłaszanie problemu, chcą sprostać wymogom rynkowym.

• prowadzi badania i szereg działań społecznych na rzecz rozwoju dziedziny badania pisma ręcznego w Polsce oraz świadomości społeczeństwa o możliwościach współczesnej grafologii, prawach uczestników postępowania w związku z opiniami biegłych grafologów, a także ogólnie czym jest przestępstwo w postaci fałszerstwa dokumentów i jakie sankcje prawne się z tym wiążą. Przykładem tego są badania dotyczące badania pisma z kopii/sporządzanych na urządzeniach typu tablet, rozpowszechnianie wiedzy o badaniu pisma patologicznego (osób chorych, znajdujących się w okolicznościach budzących wątpliwości co do ich stanu świadomości/swobody), kampania informacyjna realizowana w Radio Kampus (Uniwersytet Warszawski) oraz kampania społeczna „Nie fałszuję!”.

CSR wymaga tak złożonego systemu działań skierowanych do każdego z jego typu odbiorców. NRP jest poważnym i odpowiedzialnym partnerem biznesowym dla klienta indywidualnego, dla innych firm, czy instytucji państwowych, a także przedstawicieli branży, którym zależy na rozwoju i sprostaniu oczekiwaniom coraz to bardziej świadomego społeczeństwa.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nadal jest wyróżnikiem dla krajowych przedsięwzięć, ale powoli staje się koniecznością dla firm chcących utrzymać się na rynku, dostarczać rozwiązania, po które – w związku z swobodą gospodarczą oraz otwartymi granicami – klienci z łatwością mogą uzyskać także poza naszymi granicami. Krok po kroku, coraz więcej firm uświadamia sobie, że ich pozycja na rynku, uzależniona jest od tego, czy staną się odpowiedzialnymi uczestnikami życia społecznego. W ściśle specjalistycznej i wąskiej branży badania pisma ręcznego Naczelna Rada Pismoznawcza pełni rolę lidera społecznie odpowiedzialnego podmiotu eksperckiego.

Karolina Gorzkowska

https://nrp.com.pl/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności