lederboard

Szkolenie: Kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020


Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową ocenę, ponoszenie i rozliczanie wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi oraz weryfikacji wydatków rozliczanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność składanych przez system teleinformatyczny SL2014.

 

W programie szkolenia:

– Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020.

– Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020 w systemie teleinformatycznym SL2014.

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego mogą Państwo skorzystać z 10% RABATU: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/kwpf/formularz_pr10.php

Szczegółowy PROGRAM szkolenia znajdą Państwo na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/kwpf/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., ul. Międzyborska 50, 04-041 Warszawa, tel. 22 870 69 78, email: pr@cpi.com.pl

Patronat medialny: Law Business Quality

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności