Bioelektra Group: polska firma w finale międzynarodowego konkursu „The Circulars 2017”


Organizatorem prestiżowego konkursu „The Circulars”, który promuje rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, jest Światowe Forum Ekonomiczne oraz Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Bioelektra Group jest jedyną firmą z Polski, która może w nim zdobyć nagrodę. Nominowana została w kategorii „The Dell Circular Economy People’s Choice Award”.

 

Bioelektra Group jest polską firmą, zajmującą się inwestycjami z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami i zrównoważonego rozwoju. Firma jest właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów komunalnych o nazwie RotoSTERIL.

Celem konkursu „The Circulars 2017” jest docenienie osób i firm z całego świata, które stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie z zakresu efektywnego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych. Wręczenie nagród za rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach III edycji konkursu nastąpi 16 stycznia 2017 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

O wyborze laureata zdecyduje liczba głosów internautów. Głosować można od 24 października do 11 listopada br. poprzez stronę konkursu The Circulars: https://thecirculars.org/peoples-choice.

– Bioelektra Group znalazła się w gronie zaledwie sześciu finalistów tej kategorii konkursu. To dla nas szczególne wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że polska technologia została doceniona przez jurorów – konkurowaliśmy z powodzeniem z organizacjami z całego świata! Koncepcja RotoSTERIL powstała i została opracowana w Polsce i w Polsce produkowane są kluczowe podzespoły. To technologia jutra, ale dostępna już dzisiaj. – powiedział Jarosław Drozd, Prezes Zarządu Bioelektra Group.

Technologia RotoSTERIL pomaga chronić środowisko: znacząco ogranicza ślad węglowy i redukuje emisję gazów cieplarnianych (CO2 oraz metanu). Pozwala odzyskać najbardziej wartościowe surowce z odpadów i przetworzyć je znów na produkty. Przynosi jednocześnie oszczędność energii i materiałów oraz minimalizuje potrzebę składowania śmieci. Serce technologii RotoSTERIL stanowią autoklawy – urządzenia BEG7000, które produkowane są w Zakładach Cegielskiego w Poznaniu (H. Cegielski-Poznań S.A.).

Dzięki zastosowaniu technologii RotoSTERIL, odpady komunalne stają się źródłem cennych surowców wtórnych oraz czystej, suchej frakcji organicznej biodegradowalnej, jako źródła energii odnawialnej. Każdy etap procesu technologicznego jest przyjazny dla środowiska i okolicznych mieszkańców. Podczas przetwarzania odpadów nie dochodzi do emisji przykrych zapachów, co pozwala zbliżyć zakład do źródła odpadów, posadowić go w granicach miasta. Dzięki temu minimalizuje się nakłady potrzebne na finansowanie logistyki i transportu odpadów. To rozwiązanie jest korzystne również z punktu widzenia lokalnych społeczności – brak uciążliwości dla otoczenia podczas eksploatacji podnosi poziom akceptacji społecznej wobec instalacji.

Konkurs „The Circulars” – wyróżnia osoby i firmy z całego świata, które stosują innowacyjne rozwiązania i nowe technologie z zakresu efektywnego zarządzania odpadami, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych. Wręczenie nagród za rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach III edycji konkursu nastąpi 16 stycznia 2017 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Patronami medialnymi konkursu są amerykański magazyn gospodarczy FORTUNE oraz CNBC – największa na świecie sieć telewizyjnych kanałów informacyjnych wyspecjalizowanych w tematyce ekonomicznej. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.thecirculars.org

Gospodarka o obiegu zamkniętym (Circular Economy) – promowane przez Komisję Europejską podejście, w ramach którego cykl życia produktu jest zamknięty. Oznacza to, że po etapie użytkowania produktów są one ponownie wykorzystywane jako odpad w kolejnym cyklu produkcyjnym. Dzięki temu możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia surowców przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości składowanych odpadów poprzez zwiększenie skali odzysku i recyklingu.

Bioelektra Group – polska spółka zajmująca się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych. Jej autorska technologia przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych o nazwie RotoSTERIL pozwala na odzysk surowców (ponad 90%) oraz ich ponowne wykorzystanie. Tym samym, technologia RotoSTERIL znacznie wyprzedza obowiązujące i planowane regulacje: zgodnie z wprowadzanymi wymogami UE, Polska po 2020 r. będzie musiała odzyskiwać co najmniej 50% odpadów, a od 2030 roku – 65% odpadów (obecnie wskaźnik odzysku w skali kraju wynosi zaledwie kilkanaście procent).

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.bioelektra.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności