Biurowa przyjaźń czy kochanie? Badania Pracuj.pl

Przyjaźń między współpracownikami budzi głównie pozytywne uczucia Polaków, związki – wyraźnie rzadziej. Aż 6 na 10 uczestników badań Pracuj.pl uważa, że zaprzyjaźnione ze sobą osoby lepiej wykonują wspólne obowiązki. Jednak mniej niż co trzeci twierdzi, że praca to dobre miejsce na znalezienie partnera. Z okazji Walentynek sprawdzamy razem z ekspertami Pracuj.pl, jak prywatne relacje Polaków przekładają się na ich zawodowy styl życia.

 

 

Wyniki w skrócie:

6 na 10 badanych pozytywnie postrzega przyjaźnie w pracy.
61% uważa, że przyjaźnie dobrze wpływają na atmosferę w biurze.
28% Polaków uważa, że praca to dobre miejsce na znalezienie partnera.
1 na 5 badanych uważa, że obecność par w zespole poprawia atmosferę.

Praca to nie tylko… praca

Dzisiejsze tempo życia, potrzeba ciągłego rozwoju i budowania kariery powoduje, że praca pochłania większą część naszego dnia. Według statystyk Polacy należą do najdłużej pracujących narodów w Europie i na świecie. Codzienne spotkania ze współpracownikami, dzielenie podobnych problemów, sukcesów i porażek sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji, nie tylko na gruncie zawodowym.

Nawiązywane przyjaźnie, a nawet łączenie się w pary przez współpracowników w tej sytuacji jest dziś elementem biurowej codzienności. Jak Polacy postrzegają wpływ tych relacji na życie zawodowe? Sprawdziliśmy to w kolejnym badaniu z serii „Zawodowy styl życia”.

Z przyjacielem bardziej efektywnie

W pracy tworzymy swoje małe społeczności, ale też grupy osób, z którymi lepiej się czujemy i chcemy spędzać więcej czasu – czy to na wspólnych projektach czy również w czasie wolnym. Jak pokazują badania Pracuj.pl, Polacy pozytywnie odbierają zawiązywanie przyjaźni między współpracownikami. Doceniają fakt, że poprawiają one atmosferę w zespole, podnoszą przyjemność z pracy i przekładają się na lepsze wykonywanie obowiązków.

61% badanych postrzega przyjaźnie w pracy jako pozytywne zjawisko, co trzeci nie ma na ten temat skrajnej opinii (28%), a tylko co dziesiąty – odnosi się do niego negatywnie. Podobna liczba respondentów uważa, że praca jest łatwiejsza, gdy wykonują ją osoby pozostające w dobrych relacjach prywatnych (59%), a także że taka sytuacja poprawia atmosferę w zespole (61%).

Co równie ważne, aż 57% badanych uważa, że zaprzyjaźnieni ze sobą pracownicy lepiej wykonują obowiązki służbowe. Tylko 12% Polaków nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Opinie respondentów pokazują więc, że budowa dobrych relacji w firmie jest jednym z najważniejszych wyzwań dla pracodawców.

– W pracy spędzamy sporą część dnia, codziennie spotykamy się z tymi samymi osobami, dlatego łączą nas wspólne doświadczenia. W ostatnich latach waga relacji w pracy zyskała na znaczeniu. Pokazują to także odpowiedzi badanych, ceniących „biurkowe” przyjaźnie. Wyniki te podkreślają jakże istotną cechą dobrego pracodawcy jest umiejętność wspierania budowy tych relacji. Może to robić choćby przez wyjazdy integracyjne, wewnętrzne grupy zainteresowań, wymianę wiedzy czy wspieranie prywatnych pasji zespołu. Ważne jest także utwierdzenie pracowników w przekonaniu, że są traktowani z sympatią niezależnie np. od poglądów czy pochodzenia – przekonuje Karolina Bieńkowska, Talent Acquisition & Employer Branding Team Leader w Grupie Pracuj.

Nowa przyjaźń mile widziana

Warto zauważyć, że rola dobrych relacji prywatnych ze współpracownikami jest duża niezależnie od wieku badanych. Jak wykazał niedawny raport Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery”, dobra atmosfera w miejscu pracy to jeden z kluczowych aspektów życia zawodowego dla aż 65% Polaków. Co ciekawe, najczęściej wskazywali na nie najstarsi (72% w wieku 56+) pracownicy i generacja Z (67% w wieku 18-24).

Jak widać, pracujący Polacy wyrażają pozytywny stosunek do roli przyjaźni i dobrej atmosfery w zawodowym życiu. Co jednak sądzą o nawiązywaniu podczas służbowych godzin zupełnie nowych bliskich znajomości? 43% respondentów uważa pracę za dobre miejsce na poznanie nowych przyjaciół, a tylko 15% sądzi odwrotnie. Warto jednak zauważyć, że 41% respondentów uchyliło się w tej sprawie od wyraźnej opinii.

Dystans do biurowej miłości

Z wyraźnie większym dystansem podchodzimy do pracy jako miejsca, w którym można związać się z drugą osobą. Tylko 28% badanych Polaków uważa, że biuro to odpowiednia przestrzeń, by znaleźć przyszłego partnera lub partnerkę. Niewiele mniej (23%) odnosi się do takiej perspektywy negatywnie. W przypadku tego pytania najczęściej unikano skrajnych opinii – aż połowa respondentów nie odpowiedziała na nie ani przecząco, ani twierdząco.

Wyniki są interesujące zwłaszcza w kontekście opinii naukowców czy psychologów. Według niektórych z nich Polacy coraz częściej znajdują partnerów właśnie w pracy – co wynika ze zmieniających się modeli życia, kariery czy spędzania wolnego czasu. Według ekspertki Pracuj.pl przyczyną postaw prezentowanych przez badanych są prawdopodobnie różnorodne, niejednoznaczne osobiste doświadczenia respondentów.

– Każdy z nas w toku swojej kariery może spotkać się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami prywatnych relacji w zespole. Skala emocji jest duża szczególnie w przypadku związków – miały one w badaniu największy „negatywny elektorat”. W tym kontekście zarządzanie osobami, które są partnerami, to wyzwanie dla szefa. Z jednej strony firma kierując się dobrem zespołu może regulować zasady zachowania pracowników, także w stosunku do bliskich im członków zespołu. Jednocześnie jednak łatwo tu o przekroczenie granic prywatności. Dlatego dobrze, jeśli firma ma określoną politykę w tym zakresie, zgodną z prawem i charakterem zespołu, znaną wszystkim zatrudnionym – komentuje Karolina Bieńkowska.

Tego typu postawy przekładają się też na ocenę wpływu, jaki według Polaków ma na firmę współpraca partnerów. Tylko co piaty respondent (21%) uważa, że obecność pary w firmie sprzyja lepszej atmosferze w zespole, co trzeci sądzi odwrotnie. Tylko co czwarty respondent (24%) twierdzi, że osoby pozostające w związku lepiej wykonują swoje obowiązki służbowe, jeśli są współpracownikami.

Trudna natura biurowych relacji

Eksperci nierzadko przestrzegają przed łączeniem spraw zawodowych i prywatnych, szczególnie jeśli dotyczy to relacji pracownik – przełożony. W temacie przyjaźni związane z nimi emocje są nieco mniejsze, w przypadku związków – mogą rodzić większe konsekwencje. Jak pokazują badania amerykańskiej firmy Vault, jedynie 16% romansów w pracy przeradza się w stałe związki. Z ich konsekwencjami – pozytywnymi lub negatywnymi – współpracownicy muszą sobie radzić jednak znacznie dłużej. Dlatego warto przemyśleć wszystkie za i przeciw, liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami oraz trudnościami, jakie możemy napotkać w takiej sytuacji.

Aleksandra Skwarska

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności