lederboard

Blisko co czwarta polska przedsiębiorczyni osiąga przychód 10-20 tys. zł miesięcznie. Połowa deklaruje wzrost dochodów w porównaniu do poprzednich lat

Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: zarobki i motywacje polskich przedsiębiorczyń” wynika, że najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy jest elastyczność czasu i miejsca pracy. Zaraz za nią ankietowane wymieniały pragnienie niezależności oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Polskie przedsiębiorczynie nie unikają inwestycji w cyfryzację swoich firm i w narzędzia internetowe – jedynie 15,6 proc. respondentek ich nie używa i nie planuje tego zmieniać.

 

 

 

Co siódma polska przedsiębiorczyni zarabia powyżej 20 tys. zł.

Wyniki badania przeprowadzonego przy okazji 14. edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku pokazują, że 1/3 polskich przedsiębiorczyń osiąga miesięczny przychód między 5 a 10 tys. zł, a ponad 23 proc. w granicach 10-20 tys. zł. Co siódma ankietowana prowadząca firmę zarabia powyżej 20 tys. zł. Połowa badanych deklaruje, że obecnie przychody ich firmy są większe niż w poprzednich latach, a w przypadku co dziesiątej ankietowanej nie uległy one zmianie. W badaniu przeprowadzonym rok temu wzrost zarobków deklarował mniejszy odsetek respondentek, bo 42,7 proc. badanych.

Uczestniczki badania, które zadeklarowały chęć prowadzenia swojego biznesu, zostały zapytane także o to, jaki zarobek po odprowadzeniu podatków satysfakcjonowałby je jako prezeski własnej firmy. Blisko co trzecia z nich (29,8 proc.) deklarowała przedział 10-15 tys. zł, co czwarta – między 6 a 10 tys. zł, a co szósta – pomiędzy 15 a 20 tys. zł.

Aż 42 proc. polskich przedsiębiorczyń spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo

Wyniki badania wskazują, że 29,3 proc. polskich przedsiębiorczyń pracuje ok. 40 godzin tygodniowo. Niewiele mniej, bo 27,8 proc., w pracy spędza między 41 a 50 godzin w tygodniu. Co ciekawe, o ile obecnie jedynie 14,2 proc. ankietowanych przyznaje, że pracuje powyżej 50 godzin tygodniowo, tak w zeszłorocznej edycji badania ten czas deklarowała co piąta badana przedsiębiorczyni.

Ponad ⅔ polskich przedsiębiorczyń inwestuje lub planuje zainwestować w narzędzia internetowe

Blisko co trzecia przedsiębiorczyni deklaruje, że planuje inwestować w narzędzia internetowe, które pomogą jej prowadzić firmę, a 34,9 proc. respondentek zrobiło to już w przeszłości lub robi to stale. Jedynie 15,6 proc. ankietowanych nie zamierza inwestować w narzędzia internetowe.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są nowoczesne, zaawansowane technologie we współczesnym biznesie, z drugiej strony wiemy, że różnorodne zespoły są kluczem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, także telekomunikacyjnych. Do parytetu w segmencie technologicznym nadal sporo na naszym rynku brakuje, jednak nie ustajemy w staraniach. Przyjmujemy jako firma czynną postawę we włączanie kobiet do tej branży, działamy poprzez liczne akcje, m.in. kampanię WłączOne, w ramach której aktywizujemy i wspieramy kobiety na technologicznych ścieżkach kariery zawodowej. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy stać po stronie kobiet także jako partner konkursu Bizneswoman Roku mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu w Orange Polska.

Nie wyższe zarobki, a elastyczność czasu i miejsca pracy są najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy

Jako motywację do założenia własnej firmy badane najczęściej wskazują elastyczność – możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie pracują była kluczowa dla 59,9 proc. przedsiębiorczyń. Stanowi ona również motywację dla 67,4 proc. kobiet chcących prowadzić własną działalność. Badane Polki w dalszej kolejności wskazują pragnienie niezależności (51,9 proc. przedsiębiorczyń oraz 60,5 proc. kobiet chcących założyć własną firmę) oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (kolejno 45,8 proc oraz 63 proc.). Chęć osiągania wyższych zarobków stanowi motywację do prowadzenia działalności dla 44,8 proc. przedsiębiorczyń i 54,9 proc. badanych dopiero rozważających założenie firmy.

O konkursie Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od ponad dekady nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania. Do konkursu można przystąpić wypełniając formularz online na stronie bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych, Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych, Mikrobiznes, Start-up Roku, Liderka w Nowych Technologiach, Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 11 stycznia 2023 r.

Na stronie internetowej do 31 grudnia br. istnieje także możliwość nominowania osoby lub organizacji, której sukcesy zauważyliśmy i chcemy, żeby docenili je też inni.

Organizator konkursu: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką

Partner strategiczny: Mastercard

Partner merytoryczny: Accenture

Partnerzy kategorii: BNP Paribas, DPD Polska, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Google Cloud, home.pl, HUAWEI, IGT Poland, NatWest Group w Polsce, Orange

Partnerzy konkursu: Vital Voices, Humanites, Perspektywy Women in Tech, Fundacja JiM

Patronat Honorowy Konkursu: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Patroni medialni: PAP, Polska Press Grupa, ITWiz, MamStartup, Magazyn Rekruter, ONA Strona Kobiet, Imperium Kobiet, Law Business Quality, Twój STYL.pl, ISBtech, Głos Mordoru.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na przełomie października i listopada 2022 r. W badaniu wzięło udział 1145 przedsiębiorczyń i dorosłych kobiet.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności