Bogacimy się: sięgamy po produkty premium i luksusowe


Blisko milion Polaków to osoby zamożne i bogate, a 56% z nich chętnie wybiera produkty premium i luksusowe oznaczone etykietą „Made in Poland” – wynika z najnowszego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. Edycja 2015”.

 

W 2015 r. liczba zamożnych i bogatych Polaków sięgnie 969 tys., a ich dochody netto wyniosą ok. 155 mld zł. Wartość rynku dóbr luksusowych szacowana jest na 14,3 mld zł, czyli o 13% więcej niż w roku ubiegłym – czytamy w raporcie, którego wyniki zostały właśnie przesłane mediom.

Z szóstej edycji badania KPMG przeprowadzonego wśród zamożnych i bogatych Polaków wynika również, że dobra luksusowe nie zawsze muszą pochodzić z zagranicy. W ostatnich latach polskie marki rozwijają się i odnoszą sukcesy, zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych. Ponad połowa nabywców towarów premium i luksusowych w Polsce deklaruje, że oznaczenie „Made in Poland” zachęca ich do zakupu.

„W kraju od wielu lat systematycznie przybywa zamożnych i bogatych Polaków, rosną także ich łączne dochody netto. Szacujemy, że w 2018 r. liczba zamożnych i bogatych podatników może zbliżyć się do 1,2 mln, a ich łączne dochody osiągną wartość ponad 200 mld zł. Polakom wciąż jednak daleko do średniej europejskiej – zarówno ze względu na liczbę osób, które według światowych standardów można określić jako bogate, jak i średniego majątku przypadającego na mieszkańca – przyznaje w informacji prasowej Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Jak podkreśla KPMG, według szacunków liczba mieszkających w Polsce osób, które posiadają aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals), wynosi obecnie 43 tys. Przykładowo we Francji jest ich blisko 1,8 mln, w Wielkiej Brytanii – 2,4 mln, a w Niemczech – 1,5 mln. Liczba HNWI w Polsce jest porównywalna do krajów o znacznie mniejszej populacji jak Portugalia, Finlandia czy Czechy.

 

540ce82fd1f7027c55ccabfb909aef5d

Zgodnie z szacunkami KPMG, do końca 2015 r. wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniesie 14,3 mld zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego. Największą kategorię uwzględnioną w analizie stanowią samochody luksusowe i premium – wartość tego segmentu (blisko 7,0 mld zł) stanowi prawie połowę całkowitej wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce. Istotnymi segmentami są także odzież i dodatki (2,1 mld zł), usługi hotelarskie i SPA (1,3 mld zł) oraz nieruchomości (ponad 1,1 mld zł).

„W 2018 r. wartość rynku może sięgnąć 16,6 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w ciągu trzech lat. W tym samym okresie największych wzrostów procentowych można spodziewać się w segmencie usług hotelarskich i SPA, jachtów oraz biżuterii i zegarków. Wysoka dynamika widoczna będzie także w przypadku nieruchomości oraz samochodów” – przewiduje Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Kraj pochodzenia w przypadku dóbr premium i luksusowych bardzo silnie oddziałuje na potencjalnych nabywców, wywołując określone skojarzenia oraz kształtując oczekiwania wobec produktu. Dla 49% zamożnych i bogatych Polaków rodowód marki ma duże lub bardzo duże znaczenie w procesie zakupowym. Jedynie co piąty respondent uważa, że kraj pochodzenia nie ma znaczenia, bądź nie potrafił wskazać wpływu na wybór kupowanych przez niego produktów.

Produkty premium i luksusowe pochodzące z Polski są na ogół odbierane pozytywnie. Jak wynika z badania KPMG, 56% zamożnych i bogatych nabywców twierdzi, że oznaczenie „Made in Poland” zachęca ich do zakupów. Jedynie 6% respondentów uważa, że polskie pochodzenie produktu zniechęca do zakupu.

Według KPMG, najwięcej polskich marek premium i luksusowych obecnych jest w segmentach odzieży, biżuterii i zegarków oraz alkoholi. Większość zamożnych i bogatych osób zna przynajmniej kilka marek premium i luksusowych pochodzących z Polski (marki wskazane przez konsumentów samodzielnie). Do najbardziej rozpoznawalnych polskich marek reprezentujących segment dóbr premium i luksusowych należą firmy biżuteryjne Apart i W.KRUK, marki wódek Chopin i Belvedere, WITTCHEN znany ze sprzedaży galanterii skórzanej, jak również marka kosmetyczna Dr Irena Eris.

eris6

„Co ciekawe – ankietowani zamożni i bogaci Polacy często wskazywali również firmy, których produkty według ogólnie przyjętych kryteriów zasadniczo nie są zaliczane do dóbr z tzw. wyższej półki. To zjawisko może oznaczać, że w powszechnej świadomości definicja sektora premium jest dosyć szeroka. Okazuje się również, że respondenci często nie są świadomi, które marki premium i luksusowe pochodzą z Polski” – podkreśla Tomasz Wiśniewski.

Co drugi zamożny i bogaty nabywca twierdzi, że polskie marki premium i luksusowe cechuje korzystniejsza relacja jakości do ceny niż ich zagranicznych odpowiedników. Ok. 1/3 badanych pozytywnie oceniła design i estetykę polskich marek w segmentach: odzież, obuwie i galanteria skórzana oraz biżuteria i zegarki. W porównaniu do innych segmentów największą rozpoznawalnością na tle zagranicznych marek cieszą się polskie alkohole – precyzuje raport.

(gm)

fot. Glinka Agency

 

***** „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. Edycja 2015” jest 6. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Motywem przewodnim tej edycji były polskie marki premium i luksusowe. Na potrzeby raportu przyjęto, że polskim dobrem premium lub luksusowym jest każde dobro opatrzone marką, która jest powszechnie w Polsce uznawana za premium bądź luksusową lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera takiego charakteru. Z kolei polska marka to taka, która jest własnością firmy z przewagą kapitału polskiego lub ma polskie korzenie (historyczne) i jest nadal wytwarzana na terytorium Polski.

W raporcie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie 305 respondentów we wrześniu 2015 r. przy wykorzystaniu metody wywiadów internetowych. Kryterium doboru respondentów były dochody przekraczające 7,1 tys. zł brutto miesięcznie. Raport obejmuje też prezentację wiodących polskich marek premium i luksusowych, która została poprzedzona analizą ponad stu subiektywnie wybranych marek. Wykorzystano także dane pochodzące z Euromonitor International, Eurostatu, GUS-u, MF, NBP, Polskiego Związku Żeglarskiego, Credit Suisse oraz Economist Inteligence Unit.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności