Czy Europa dołączy do cyfrowego przewrotu?


Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy II edycji Spotkań Warszawskich zorganizowanych 15 listopada 2014 r. na Zamku Królewskim przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP). Ponad 300 gości przysłuchiwało się debatom, w trakcie których rozmawiano o wpływie cyfryzacji na gospodarkę, politykę, społeczeństwo i kulturę. Wśród panelistów byli m.in.: François Fillon, były Premier Francji, Jacques Attali, pisarz i ekonomista, Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

1 MATINEE 13 (1)
Spotkania Warszawskie otworzył Jérôme Chartier, francuski deputowany, a jednocześnie jeden z pomysłodawców przeniesienia podparyskich debat Entretiens de Royaumont do Polski. Zwrócił uwagę, że dominacja USA w sferze cyfryzacji nie powinna być traktowana jako zagrożenie, ale jako wyzwanie. Musimy strzec naszych europejskich wartości, ale nie powinno nas to hamować. Europa musi wrócić do wyścigu i odzyskać suwerenność cyfrową m.in. poprzez rozwój badań i innowacji. Arnaud Vaissié, Prezes Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granicą potwierdził, że Europa ma możliwość nadrobienia zaległości. Podstawą do tego powinno być wdrożenie: e-edukacji, e-administracji, e-biznesu, e-infrastruktury, gdyż są to narzędzia do tworzenia tysięcy miejsc pracy.

Istotą rewolucji cyfrowej jest współpraca

Jacques Attali, ekonomista, pisarz i doradca Prezydenta François Mitterranda, w dialogu z Michałem Bonim, zwrócił uwagę, że obecnie nic nie może odbywać się bez sektora cyfrowego. Rozwój dotyczy nie tylko świata Internetu, ale także takich dziedzin jak: biotechnologia, technologia IT, nanotechnologia. Warto zatem stawiać na dobre identyfikowanie ludzkich potrzeb, jak zrobili to obecni giganci przemysłu cyfrowego. Michał Boni podkreślił, że istotą rewolucji cyfrowej jest współpraca. Dostrzegając zagrożenie marginalizacji Europy w tym obszarze, jego źródeł upatrywał głównie w dwóch obszarach: braku kompetencji cyfrowych w edukacji oraz nie nadążania za rozwojem cyfryzacji przez starsze pokolenie.

Rola państwa w procesie cyfryzacji – interwencjonizm czy liberalizm?

W trakcie debaty na temat wyzwań, które cyfryzacja stawia przed państwami, Viviane Chaine-Ribeiro, Prezes Talentia Software oraz Federacji Syntec zwróciła uwagę, że prawo nie nadąża za postępem, a giganci cyfryzacji mają już teraz większą władzę niż poszczególne państwa. Na politykach spoczywa odpowiedzialność za ustalenie planu działania i uporządkowanie prawa, które powinno skupić się na ochronie jednostki. Philippe-Olivier Rousseau, Dyrektor Public Affairs France w BNP Paribas, podkreślał, że działanie państwa jest niezbędne w obszarze ochrony danych i regulacji prawnych. Kluczowe są jednak przemyślane inicjatywy wspierające przedsiębiorczość. Z kolei Gervais Pellissier, Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy Orange odpowiedzialny za operacje w Europie, mówił, że interwencja państwa w zapewnienie konkurencyjności rynku powinna być wyważona. Politycy powinni rozpocząć na ten temat dyskusję moralną i filozoficzną, a nie tylko ekonomiczną i gospodarczą.

4 P PRO 1

Jedna z debat dotyczyła kwestii opodatkowania usług cyfrowych. Zarówno Marc Tessier, Członek francuskiej Rady ds. Cyfryzacji jak i Arthur Waller, współzałożyciel start-upu Price Match, podkreślili, że działania w tym zakresie trzeba podjąć na poziomie międzynarodowym, gdyż regulacje krajowe są niewystarczające. Tylko wtedy będziemy mogli przystosować system podatkowy do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości cyfrowej. Ekonomista Pascal Perri zwrócił natomiast uwagę, że w gospodarce cyfrowej wszystko jest płynne, a dotychczasowe modele się nie sprawdzają. System podatkowy musi dopasować się do społeczeństwa XXI wieku i nadążać za techniką, by przyciągał, a nie odstraszał inwestorów.

Zmiana klasycznego modelu przedsiębiorstwa

W trakcie Spotkań Warszawskich mówiono również o roli przedsiębiorstw i zmianach, które w niedługim czasie mogą całkowicie zmienić dotychczasowy model producent – konsument. W dyskusji o nadejściu prosumenta i jego wpływie na aktualne procesy gospodarcze profesor Frédéric Frery zastanawiał się nad przyszłością kapitalizmu i przedsiębiorstw. Według niego kapitalizm nie zaniknie, bo za wszystkie dobra, które posiadamy i którymi się dzielimy otrzymujemy zapłatę, ale istnienie przedsiębiorstw samych w sobie jest zagrożone. Może się okazać, że w przyszłości wszelkie usługi będzie można kupić przez Internet, a co za tym idzie klasyczne przedsiębiorstwa nie będą już potrzebne. Małgorzata Molęda-Zdziech z Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH dodała, że teraźniejsza gospodarka ma charakter kreatywny, a nie jak dotąd – przemysłowy. Mamy więc do czynienia z innym typem człowieka – najważniejszy nie jest już człowiek przemysłowy, ale człowiek kreator.

Czy Europa może stać się liderem innowacyjności?

Debata zamykająca Spotkania Warszawskie skupiła się na perspektywach dla Europy. Uczestnicy zastanawiali się, czy stary kontynent ma wystarczający potencjał i możliwości, by stać się „ziemią obiecaną” dla przemysłu cyfrowego? Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji zwracał uwagę, że przespaliśmy moment, w którym wyprzedziła nas Azja i Ameryka. Jeżeli jednak Europa będzie myślała twórczo w kontekście przyszłości, nadrobi to co przegapiła. Tariq Krim zwracał natomiast uwagę na społeczne zagrożenia jakie niesie rozwój nowych technologii. Według niego cyfryzacja nie tworzy miejsc pracy, lecz je niszczy, gdyż w niedługiej przyszłości ludzi mogą zastąpić maszyny. Z kolei Benoit Thieulin, Prezes francuskiej Rady ds. Cyfryzacji, wyraził bardziej optymistyczny pogląd na przyszłość Europy. Szans dla starego kontynentu dostrzegał w dobrze rozwiniętej infrastrukturze i samych obywatelach, którzy dobrze radzą sobie z nowymi technologiami. Niestety słabym ogniwem są instytucje państwowe. Nie możemy być na straconej pozycji na swoim kontynencie. Mimo że przegapiliśmy pierwszą falę cyfryzacji, to teraz otwierają się nowe możliwości. Jakub Turowski, Head of Public Policy w Facebook Polska, dodał, że ramy prawne muszą być dostosowane do panujących realiów i być spójne w całej UE. Podkreślał też, że istotna jest większa otwartość europejskich instytucji finansujących, które dość zachowawczo podchodzą do innowacyjnych projektów.

François Fillon z nadzieją o przyszłości Europy

Gościem zamykającym wydarzenie był François Fillon, Premier Francji w latach 2007 – 2012. Podkreslił, że cyfryzacja zmienia pojęcie gospodarki społecznej, a także wpływa na relacje między państwami. Nie można powiedzieć, że Europa przegapiła moment cyfryzacji, ale z pewnością nie jest w czołówce. Musimy zatem zgodzić się na żywiołowy rozwój nowej, suwerennej cyfryzacji, której Europa powinna nadać sens. François Fillon podkreślił, że nie należy bać się postępu, gdyż jest to klucz do naszej przyszłości.

8 FIN 5

Spotkania Warszawskie odbyły się już po raz drugi. Ich celem jest stworzenie platformy do wymiany myśli i dialogu na najwyższym poziomie pomiędzy Polską a Francją. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 300 gości z Polski i Francji reprezentujących różne środowiska. Spotkania Warszawskie są inspirowane francuskimi „Entretiens de Royaumont”, które od 10 lat stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń intelektualnych i politycznych we Francji. We wrześniu tego roku „Entretiens de Royaumont” odbyły się również w Madrycie.

Patronami honorowymi Spotkań Warszawskich byli: Les Entretiens de Royaumont, Ambasada Francji w Polsce, Senat RP, Senat Republiki Francuskiej. Partnerami byli: Payback, CCI France – International, Orange, Sofitel Warsaw Victoria, Facebook, BPI Polska, Carrefour, Doradcy Handlu Zagranicznego Francji, Pernod Ricard Polska, Auchan, BNP Paribas, Calan, Saur Polska, Saur Neptun Gdańsk, Guest Control, Stowarzyszenie Francja Polska, Cardif, Edenred, Renault.

Partnerami medialnymi byli: Rzeczpospolita, Polityka Insight, TVP Warszawa i LePetitJournal.com/Varsovie.

Partnerami instytucjonalnymi byli: Conseil National du Numérique, French Tech, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Francuski w Polsce.

*** Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszającym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów, pełniąc rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływające na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazując nowe trendy i nowatorskie rozwiązania, pomagające w rozwoju biznesu.

Więcej na stronie www.ccifp.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności