Egzekucja luksusu

Czy egzekucja komornicza ma coś wspólnego z luksusem? Jedni odpowiedzą, że egzekucja luksusu jest wtedy, gdy komornik zajmuje bardzo drogi samochód. Inni będą zdania, iż luksus nie ma nic wspólnego z egzekucją, gdyż typowe działania komornicze nijak mają się do luksusowych historii.

 

 

 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak szybko można zakończyć wątpliwą znajomość z komornikiem. (Nie obrażając żadnego komornika!), niestety nie mogę zagwarantować potencjalnemu dłużnikowi bezbolesności :).

Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, luksus stanowią warunki zapewniające wygodne życie, czy też przyjemność, na którą można sobie rzadko pozwolić, jak i drogi przedmiot ułatwiający lub uprzyjemniający życie.[1]

Luksus może się też wiązać z wyjątkowym charakterem towarów ze względu na swoje pochodzenie geograficzne. Produkcja tego typu towarów odbywa się tylko i wyłącznie w danym miejscu, które wpływa na cechy i jakość towaru.[2]

Luksus dla każdego z nas może mieć inne znaczenie, lecz na potrzeby niniejszych rozważań przyjmuję popkulturowe rozumienie dóbr luksusowych w postaci odzieży, czy dodatków wyjątkowych marek, również w wirtualnej wersji, jak również moją osobistą definicję luksusu w postaci posiadania praw ochronnych na znaki towarowe.

Wiele osób kolekcjonuje dobra luksusowe ze względu na ich jakość, na fascynację marką, czy też samą chęć posiadania. Nie zawsze jednak  jesteśmy świadomi, ile otacza nas znaków towarowych, patentów, czy wzorów przemysłowych. Najwięcej praw znajdujemy oczywiście w modzie, a ściślej w dodatkach. Czy dostrzegamy te elementy w posiadanych dobrach luksusowych?

Niejeden i niejedna z nas chce kupować dobra luksusowe i cieszyć się nimi na co dzień. Niestety, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że mogą być przedmiotem egzekucji komorniczej.

Co ciekawe, torebka, którą można przekazać komornikowi nie musi być nowa, nie trzeba być również pierwszym właścicielem! Oczywistym jest jednak, iż musi być oryginalna.

W Polsce są co najmniej dwie bardzo dobrze przemyślane oraz funkcjonujące platformy, a to:  „Pyskaty Zamsz” oraz „Keep the label”. Tam w okamgnieniu znikają wszystkie wystawione przedmioty. Niemniej jednak, produkty z „drugiej ręki” również mogą stać się przedmiotem egzekucji.

Jak to wygląda?

Można przekazać taką rzecz komornikowi lub po prostu poinformować o możliwości przeprowadzenia takiej egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 853 k.p.c., komornik dokonując zajęcia danej rzeczy, sporządza protokół zajęcia i szacuje jej wartość. Jeśli dłużnik nie zgadza się z wartością kwoty wskazanej przez komornika, może złożyć stosowne zastrzeżenia w terminie 3 dni od otrzymania protokołu. W razie złożenia owych zastrzeżeń, komornik wyznacza biegłego, który dokonuje oszacowania. Co ciekawe, jeśli rzecz warta jest więcej niż 25 tysięcy złotych, komornik nie dokonuje już samodzielnie wyceny, gdyż automatycznie zlecone zostaje to biegłemu.[3] Wycena jest wiążąca, lecz strony mogą zgłosić stosowne zarzuty co do niej.

Konieczność dokonania oszacowania przez biegłego może również wynikać z braku wiedzy komornika na temat cen poszczególnych dóbr, szczególnie używanych, albowiem, jak wyżej wspomniano, rzeczy z tzw. drugiej ręki również mogą podlegać zajęciu. Jeśli rzecz uległa zamortyzowaniu, należy to oczywiście uwzględnić przy jej wycenie.[4]

Ze względu na to, że coraz częściej słyszę , iż ogromnym zainteresowaniem cieszą się nie egzemplarze tradycyjne, fizyczne, a ich wirtualne odpowiedniki pojawia się pytanie, co z meta wersją dodatków. Czy mogą stanowić realną wartość? Czy mogą podlegać komorniczemu zajęciu?

Całkiem sporo osób zanurzających się w świat wirtualny, chce w jakiś sposób siebie wyrazić. Co ciekawe, coraz więcej marek zapewnia takie możliwości. Przykładowo Ralph Lauren stworzył wirtualny sklep narciarski, Balmain limitowaną kolekcję, a Gucci wirtualny ogród dla Robloxa.[5]

Dla Pokolenia Z produkty wirtualne są czasem bardziej wartościowi niż produkty fizyczne. Przedmioty te wytwarzane i sprzedawane w metaverse są znane jako tokeny niewymienne (NFT) — cyfrowe obiekty wspierane przez technologię blockchain, poświadczającą ich autentyczność, a często unikalność. Nowymi tokenami można handlować w nieskończoność, potencjalnie zwiększając wartość z każdą transakcją, a co najważniejsze, ich własność nie ogranicza się do żadnej pojedynczej platformy. Warto wspomnieć, iż torba Gucci Dionius Bag with Bee została odsprzedana za ponad 4100 USD Robuxa – przekraczając cenę prawdziwej torby Gucci Dionius. Wskazać należy również, iż firmy technologiczne, wypełniają lukę między metawersem, a światem fizycznym dzięki nowemu przedsięwzięciu, które ma umożliwić konsumentom kupowanie modowych tokenów dla ich awatarów, co będzie można wymienić na podstawie kuponu na odpowiadające im przedmioty w świecie rzeczywistym.[6]

Znaczenie wirtualnych dóbr luksusowych ma coraz większe znaczenie także dla firm

Marki nie pozostają również obojętne na naruszenia. Hermès wytoczył powództwo przeciwko osobie stojącej za zebraniem 100 niewymiennych tokenów MetaBirkins[7], które zawierają obrazy przedstawiające futrzane wizualizacje torby Birkin. Chociaż obraz cyfrowy połączony z NFT może odzwierciedlać pewną kreatywność artystyczną, tytuł „artysty” nie daje licencji na używanie odpowiednika słynnego BIRKIN znaku towarowego w sposób mający na celu wprowadzenie konsumentów w błąd i podważenie zdolności tego znaku do identyfikacji Hermès jako unikalnego źródła towarów sprzedawanych pod znakiem BIRKIN”, za Hermès.[8]

W Stanach Zjednoczonych składane są już wnioski o rejestrację znaku towarowego uwzględniającego wygląd produktu do użytku w rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej, wideo, mediów społecznościowych i sieci.

Powyższe pokazuje, iż w niedługim czasie, ze względu na zmieniający się świat również meta wersje produktów mogą być przedmiotem komorniczej egzekucji. Oczywiście, problematyczna może być kwestia umiejscowienia serwera, by ustalić prawidłową jurysdykcję. Niemniej jednak, jeśli opisany wyżej token to certyfikat posiadania pewnego produktu, który może być chociażby wydrukowany, komornik może przeprowadzić egzekucję z odebrania dokumentów poprzez zajęcie wierzytelności. To, że obecnie komornicy reagują zaskoczeniem na takie wierzytelności, nie znaczy, że w niedalekiej przyszłości nie staną się bardzo popularne.

Egzekucji podlegać mogą również same prawa ochronne, które, tak jak wspomniałam wcześniej, wypełniają moją osobistą definicję luksusu, albowiem wartości praw własności przemysłowej są z reguły wyceniane bardzo wysoko.

W ostatnich latach na skutek wzrostu świadomości prawnej, znacząco zwiększyła się liczba wniosków o udzielenie patentów na wynalazki oraz wniosków o udzielenie praw ochronnych na znaki towarowe. Owa tendencja nasiliła się zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Dzieje się tak między innymi dlatego, że coraz częściej patenty są wnoszone aportem do spółek kapitałowych. Tym samym prawa ochronne w tym zakresie stają się jednym z najcenniejszych aktywów podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Zgodnie z treścią artykułów 910 § 1 k.p.c. oraz 9101 k.p.c. komornik może dokonać zajęcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa  z rejestracji wzoru zdobniczego, prawa z rejestracji znaku towarowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego. Prawa te mają realną wartość, która daje się oszacować. Dlatego też  w przypadku prowadzonej egzekucji komorniczej, zbycie praw własności przemysłowej może intensywnie wpłynąć na zmniejszenie zadłużenia osoby, której one służą.

Egzekucję z praw własności przemysłowej przeprowadza się przez ich zajęcie. Komornik dokonuje tego zawiadamiając dłużnika o przedmiotowym zajęciu, przesyłając jednocześnie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o wpis informacji o nim do właściwego rejestru.

Wpis o zajęciu komorniczym umieszcza się w ściśle określonym miejscu.  Wszystkie rejestry składają się z rubryk oraz nagłówków zawierających kluczowe dane. Poszczególne rubryki księgi rejestrowej oznaczono literami od „A” do „G”. To właśnie w rubryce „F” dokonuje się wpisów o zajęciach dokonanych przez uprawniony organ.[9]

Na mocy art. 9114 k.p.c. zajęcie prawa obejmuje również wszelkie wierzytelności i roszczenia przysługujące dłużnikowi z tytułu zajętego prawa, nawet jeżeli powstały po zajęciu, przykładowo, jeśli  uprawniony z patentu udzielił licencji do korzystania z jego wynalazku, owa licencję może być przeznaczona na zaspokojenie wierzyciela. Warto podkreślić, iż co do zasady zaspokojenie wierzyciela powinno nastąpić z dochodów, które zajęte prawo przynosi, a tym samym w sposób najmniej dotkliwy dla dłużnika.

W przypadku innych praw majątkowych jakimi są prawa własności przemysłowej, komornik nie posiada uprawnień do oznaczenia wartości tychże praw. Musi tego dokonać powołany przez komornika biegły.

Można jednak bez pomocy biegłego  ustalić wspólnie wartość zajętego prawa zgodnie z treścią art. 9104 § 2 k.p.c. Co ważne, oszacowanie przez biegłego nie jest również wymagane, jeśli w okresie trzech miesięcy przed dokonaniem zajęcia owe prawo było już oszacowane dla celów obrotu rynkowego lub w drodze umowy ustalono wartość dla potrzeb takiego obrotu.

Zgodnie z treścią art. 9117 § 1 k.p.c., komornik może sprzedać zajęte prawo z tzw. wolnej ręki po cenie nie niższej niż 75% ceny oszacowania. Czym jest sprzedaż z wolnej ręki?  Polega ona na ustaleniu ceny minimalnej przez dłużnika, jego zgody, jak i dorozumianej zgody wierzyciela.[10] Sprzedaż może nastąpi bez oszacowania prawa. Dłużnik może wskazać osobę nabywcy albo też wskazać kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejność, w jakiej prawo nabycia będzie im przysługiwało.[11] Sprzedaż zajętego prawa może nastąpić również w drodze licytacji.

Tekst: Magdalena Niewelt

 

[1]             Zob.: https://sjp.pwn.pl/szukaj/luksus.html. Data dostępu: 06.02.2022.

[2]                 Skubisz R. (red)., Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 C. Rozdział  XLIX. Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Legalis.

[3]    Art. 853 k.p.c. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.

[4]                 Marszałkowska-Krześ E. (red), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 853. 2021, wyd. 30/I. Gil.

[5]    Zob.: https://www.forbesindia.com/article/global-news/what-to-wear-in-the-metaverse/73097/1 Data dostępu: 06.02.2022.

[6]    Zob.: https://apnews.com/article/gucci-roblox-76339d10f139e9b0d39761bd8426c11e. Data dostępu: 06.02.2022.

[7]            Hermès International, et al. v. Mason Rothschild, 1:22-cv-00384 (SDNY).

[8]    Zob.: https://www.thefashionlaw.com/hermes-names-metabirkins-creator-in-trademark-lawsuit/?utm_source=TFL_News&utm_campaign=a2968773ff-main-quick-metabirkins&utm_medium=email&utm_term=0_b1b7e4ed04-a2968773ff-410847346&ct=t(main-quick-metabirkins) Data dostępu: 06.02.2022.

[9]    § 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008r. W sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

[10]  Art. 8641 k.p.c.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.

[11]  Art. 9117 § 2 k.p.c. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności