Jak odzyskać pieniądze z ZUS oraz OFE po śmierci osoby ubezpieczonej?

Śmierć dotyka naszych rodzin i często zapominamy o możliwościach prawnych i ustawowych dających naszym rodzinom dodatkowe środki pieniężne. Mało osób wie o możliwości otrzymania gotówki na zgromadzonym koncie emerytalnym po zmarłym członku rodziny. Podobno na kontach ZUS i OFE jest zgromadzonych kilkanaście miliardów złotych, po które nie zgłosiły się rodziny zmarłych. ZUS ani OFE nie informuje o takiej możliwości w większości przypadkach.

 

 

 

Zapytaliśmy eksperta w branży Dyrektora firmy VOX VERITAS jak wygląda dziedziczenie OFE/ZUS/IKE/PPK. I jakie warunki należy spełnić by takie środki uzyskać.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS oraz OFE po śmierci osoby ubezpieczonej?

Zgodnie z art. 4 pkt.11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) to fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród tych  funkcjonujących na terenie naszego kraju. W przypadku śmierci członka naszej rodziny, pieniądze zgromadzone na  jego rachunku OFE czy subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że mogą być one wypłacone wskazanej osobie, bądź osobom (tzw. uposażonym) lub mogą podlegać dziedziczeniu.

– Każda osoba ubezpieczona w ZUS ma swoje indywidualne konto emerytalne. W wyniku nowelizacji przepisów dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych wprowadzono tzw. subkonto ZUS, czyli dodatkowe konto funkcjonujące w ramach indywidualnego konta emerytalnego ubezpieczonego – wyjaśnia dyrektor Daniel Kocur z VOX VERITAS. – Subkonto posiadają osoby urodzone po 1968 roku oraz te, które urodziły się przed 1968 rokiem  i należały do otwartego funduszu emerytalnego. Dotyczy to także ubezpieczonych, którzy po 31 stycznia 2014 r. nie zawarli umowy z OFE. Pieniądze zgromadzone na subkoncie ZUS oraz na rachunku OFE podlegają dziedziczeniu.

Cała procedura nie wymaga od osoby uprawnionej ponoszenia żadnych kosztów, jednak nadal wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, iż przysługują im takie środki, lub po prostu nie wiemy w jaki sposób je uzyskać.  Dlatego klienci zgłaszają się do nas o poradę i zlecają prowadzenie spraw o dziedziczenie środków – dodaje Daniel Kocur.

– Zawsze warto zwrócić się o pomoc do eksperta. VOX VERITAS wesprze Cię  w potrzebie, a nasi doświadczeni pracownicy pomogą Ci w skompletowaniu wszystkich dokumentów i wniesieniu ich do odpowiedniego Towarzystwa Emerytalnego. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami i kontaktem z funduszem i Zusem, co często nie należy do przyjemnych czynności. Nie musisz się o nic martwić, a jedynie czekać na przelew środków na Twoje konto. Zlecając sprawę pełnomocnikowi spadkobierca nie musi martwić się o formalności, a same świadczenia będą szybko wypłacone – nawet do 3 miesięcy w przypadku współpracy z VOX VERITAS. Stworzyliśmy dział w firmie obsługujący zdalnie całą Polskę – mówi Daniel Kocur, dyrektor firmy.

Jak odzyskać pieniądze z OFE?

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru. Wraz z nowelizacją ustawy o OFE, każdy ubezpieczony mógł wybrać, gdzie trafią jego składki emerytalne – czy wyłącznie do ZUS, czy też częściowo do OFE. W wyniku wprowadzonych zmian, od 2014 roku  część składki emerytalnej, którą odprowadzamy do ZUS – 12.22 % trafia na nasze indywidualne konto jako tzw. I FILAR. Zgodnie z prawem,  dziedziczeniu nie podlegają środki zgromadzone w ramach tego filaru i  w razie śmierci osoby ubezpieczonej środki te pozostają do dyspozycji ZUS. Powinniśmy jednak pamiętać, że inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku osób ubezpieczonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE), jak i posiadających subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Część składki emerytalnej (7,3 proc.) trafia do tzw. II FILARU czyli OFE. Te środki są traktowane jako część majątku ubezpieczonego i podlegają podziałowi w razie jego śmierci, tj. mogą być dziedziczone przez małżonka zmarłego, osoby  przez niego wskazane lub  spadkobierców zmarłego. Na chwilę obecną Powszechne Towarzystwa Emerytalne nie mają obowiązku informowania  spadkobierców o tej możliwości, choć czasami starają się to zrobić..

Jakie trzeba spełnić warunki, by móc odzyskać pieniądze z OFE?

Towarzystwa Emerytalne nie zawsze otrzymują informacje o śmierci ubezpieczonego, dlatego też nie mogą poinformować spadkobierców o ewentualnym spadku. Trzeba więc samemu zadbać o odzyskanie pieniędzy z OFE.  By móc starać się o zwrot pieniędzy zgromadzonych w tzw. II FILARZE muszą być spełnione następujące warunki: zmarły ubezpieczony nie mógł mieć przyznanej emerytury. Jego pieniądze musiały być odłożone w OFE, musiał więc urodzić się po 1968 roku lub wcześniej, jeśli zdecydował się przystąpić do II FILARU. I ostatni warunek – osoba zmarła musiała mieć ukończone 30 lat.

Kto może się starać o zwrot pieniędzy?

O zwrot środków z OFE może się starać, według kolejności: małżonek osoby zmarłej (w ramach wspólności małżeńskiej), osoby wskazane przez zmarłego (osoby uposażone) oraz – gdy nie ma osób uposażonych – spadkobiercy. Ustawodawca reguluje również podział tych środków, jednak  w obliczu powstałych zawiłości prawnych wiele osób nie korzysta z przysługujących im uprawnień. Vox Veritas wychodzi jednak naprzeciw Państwa problemom i pomaga w odzyskaniu przysługujących Wam pieniędzy.

– Gdzie mogę się zgłosić? Jakie środki mogą mi być wypłacone? Jakiego rodzaju formalności powinienem dopełnić? To pytania, które przerażają wiele osób, zwłaszcza w obliczu osobistej tragedii, jaką jest śmierć bliskiej osoby – przyznaje Daniel Kocur. – W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a także wystąpią po należne środki pieniężne zgromadzone na rachunku emerytalnym zmarłego. 

Jakie są wymagane dokumenty?

By móc ubiegać się o zwrot pieniędzy z OFE należy w pierwszej kolejności wypełnić odpowiedni wniosek, udostępniony przez dane Towarzystwo Emerytalne. Poza tym powinniśmy przygotować skrócony odpis aktu zgonu osoby ubezpieczonej, dokument świadczący o byciu spadkobiercą ubezpieczonego, np. odpis aktu małżeństwa lub osobą przez niego uposażoną, jeśli zostaliśmy zgłoszeni podczas zawierania umowy z OFE oraz dokument potwierdzający naszą tożsamość – dowód osobisty lub paszport. W szczególnych przypadkach zostaniemy poproszeni o  złożenie odpowiednich oświadczeń o dziedziczeniu, np. jeśli doszło do rozwodu czy  umowy między ubezpieczonym a spadkobiercą. Przydatny będzie także testament. Wymagane jest dostarczenie oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, czego można dokonać np. u notariusza.

Odzyskanie pieniędzy z OFE się nie przedawnia!

Śmierć najbliższej osoby zawsze jest dla nas szokiem i nie da się na nią przygotować. Mierząc się z tym smutnym wydarzeniem nie zawsze o wszystkim pamiętamy, często też umykają nam ważne kwestie lub po prostu czujemy się zagubieni i nie wiemy, gdzie szukać pomocy. Pamiętajmy, że odzyskanie pieniędzy z OFE jest roszczeniem, które się nie przedawnia. W każdej chwili możemy wypełnić wniosek. Nie ma ustawowych ram czasowych, w których musimy się zmieścić. Pieniądze z OFE stanowią ważny element majątku ubezpieczonego, o który warto zawalczyć. Nie pozostawiajmy ich w rękach Towarzystw Ubezpieczeniowych, bo prawnie należą się one właśnie nam. Będą stanowiły nieocenioną pomoc w trudnych chwilach po śmierci bliskiej osoby.

– Za naszym pośrednictwem spadkobiercy i uposażeni otrzymają środki zgromadzone nie tylko na rachunku OFE czy subkoncie ZUS – dodaje Dyrektor z VOX VERITAS. – Uprawnieni mają też prawo do pieniędzy zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i na lokatach w bankach, a także do oszczędności gromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

WAŻNA ZMIANA – OFE do IKE od 1 czerwca

Dużą zmianą w systemie emerytalnym, która czeka nas już niebawem będzie przeniesienie pieniędzy z  Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), które obecnie zarządzają OFE, staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych (TFI), zaś aktualne OFE przekształcą się w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO). Przeniesienie pieniędzy z OFE na IKE spowoduje, że staną się one własnością oszczędzających. Ta zmiana wiąże się z koniecznością zapłaty 15-procentowego podatku od przenoszonych z OFE do IKE środków. Taki jest domyślny wybór dla każdego posiadacza OFE. Istnieje też druga możliwość – przekazanie wszystkich pieniędzy z OFE do ZUS – wtedy w całości zostaną doliczone do podstawy zarobków, od których liczona będzie przyszła emerytura. Uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. O ile jednak ci, którzy zdecydują się na IKE, nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatem), to ci którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie wybór „opcji domyślnej z IKE”.

Więcej informacji możemy uzyskać na pod linkiem :

https://voxveritas.pl/odzyskac-pieniadze-zus-oraz-ofe-osobie-zmarlej/

Podziękowanie ze strony www.voxveritas.pl: 

W imieniu swoim, mamy i siostry dziękuję VOXVERITAS za odzyskanie pieniędzy z ZUS oraz OFE po zmarłym ojcu w kwocie 96.000 PLN”. Dzięki Państwu dowiedzieliśmy się o takiej możliwości a ta kwota uratowała sytuację rodziny. 

RODZINA.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności