Jak technologie odmienią sektor nieruchomości?

Technologie i rozwój nieruchomości zawsze szły w parze. Dla przykładu modernizm w architekturze został spopularyzowany na świecie pod koniec XIX wieku w wyniku rewolucji technologii, inżynierii i materiałów budowlanych oraz z chęci oderwania się od historycznych stylów architektonicznych i wynalezienia czegoś czysto funkcjonalnego i nowego. PropTech (technologia – nieruchomości) to wykorzystanie technologii informacyjnej (IT) do pomocy w badaniu, kupowaniu, sprzedawaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Przełomowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka, 5G,  chmura obliczeniowa, uczenie maszynowe (ML), inteligentne domy i biura,  big data czy blockchain dają nowe możliwości i zmieniają kształt rynku nieruchomości.  

 

 

 

Internet rzeczy (loT)

Składa się z przedmiotów codziennego użytku wyposażonych w czujniki i inne technologie, które pozwalają zbierać i przekazywać dane.  Na przykład  inteligentny system kontroli klimatu może wykrywać również zanieczyszczenia i wdrażać serwisy sprzątające. Podobnie jest z czujnikami w roślinach doniczkowych, które mogą komunikować się z automatycznymi systemami nawadniania. IoT to podstawowa zasada inteligentnej automatyzacji budynku. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej technologia IoT może globalnie obniżyć do 2040 roku zużycie energii w budynkach mieszkalnych i komercyjnych nawet o 10 proc. Inteligentne łączenie danych zapewnia wszystkie niezbędne informacje o budynku. Internet łączy ludzi i miejsca na całym świecie, obejmuje to takie rzeczy, jak hosting wyświetleń, podpisywanie umów i nawiązywanie kontaktów. większa on także wydajność oraz ogranicza błędy i ryzyko. Rewolucja Internetu rzeczy (IoT) tworzy automatyczny, wysoce zoptymalizowany świat. Złożone informacje dotyczące budynków są również dostępne za pośrednictwem rozwiązań chmurowych dla nieruchomości i mogą zmniejszyć obciążenie pracą dostawców usług w tym zakresie.

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

VR to popularna i szybko rozwijająca się opcja PropTech w branży nieruchomości. Oprócz pokazania istniejących nieruchomości, VR i rzeczywistość rozszerzona umożliwiają inwestorom przeglądanie oraz  wizualizację koncepcji i projektów, które są w fazie rozwoju. Przeglądanie nieruchomości to nie jedyna zaleta. AR zapewnia klientom także lepsze wrażenia z interakcji dzięki przyjaznym dla użytkownika aplikacjom, które pomagają ożywić ich wizję i stworzyć najlepsze wrażenie. AR / VR są istotną siłą napędową innowacji w zarządzaniu obiektami – zwłaszcza jeśli chodzi o mobilną siłę roboczą. Wspierają proces wizualizacji komponentów technicznych, odgrywają również ważną rolę w lokalizowaniu wadliwych elementów. Urządzenia AR / VR mogą wyświetlać odpowiednie informacje systemowe bezpośrednio w polu widzenia, a podczas chodzenia po budynku dostarczać także dane dotyczące lokalizacji.

Big data

Od szybszych, dokładniejszych wycen po zaawansowane prognozy – korzystanie z narzędzi analitycznych może prowadzić do optymalnych decyzji inwestycyjnych. Zwiększenie możliwości analiz (big data) o budynkach, użytkownikach czy klientach prowadzi do wzrostu zysku i jest już realnie wdrażanym trendem przyszłości. Technologia zmienia sposób gromadzenia, strukturyzowania i rozumienia danych w branży nieruchomości. Inwestorzy i zarządzający mogą teraz wykorzystywać te informacje do efektywniejszego zarządzania swoimi własnościami. Większe firmy mogą nie tylko wyodrębniać dane, ale również przewidywać przyszłe trendy. Big data, która opisuje ogromną ilość zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych danych krążących obecnie w przestrzeni cyfrowej, jest wykorzystywana na kilka sposobów do automatyzacji niegdyś uciążliwego procesu w branży nieruchomości. Ograniczanie ryzyka to kolejny obszar, który można znacznie polepszyć dzięki możliwościom głębokiej analizy dużych zbiorów danych. Rynek obarczony jest ryzykiem, a kupujący lubią wiedzieć, jakie ryzyko podejmują, inwestując znaczne sumy pieniędzy w nieruchomości. Duże zbiory danych obejmują ulepszone analizy predykcyjne lub możliwość korzystania z zaawansowanych algorytmów komputerowych, które mogą przewidywać wahania rynku, dzięki czemu potencjalni nabywcy mogą mieć pojęcie, czy inwestycja jest w odpowiednim czasie, czy nie.

Greentech – eko wzrost

We wszystkich aspektach życia rośnie znaczenie ochrony środowiska, co  silnie wpływa także na rynek nieruchomości. Greentech odnosi się do technologii przyjaznej środowisku Polega na jej zastosowaniu  w procesach produkcyjnych wykorzystujących zrównoważone formy energii. Może również odnosić się do produkcji czystej energii. Należy również zauważyć, że Greentech silnie zaistniał poprzez IoT. Zjawisko to powoduje wzrost popytu na inteligentne i energooszczędne domy. Energia słoneczna to kolejna popularna opcja, która promuje zrównoważony rozwój i zmniejsza ślad węglowy. Wiele z tych funkcji jest koniecznością w ofertach dla oczekujących eko rozwiązań klientów, ale też nowych „zielonych” norm i certyfikatów.

Drony

W branży nieruchomości drony mają wiele ciekawych zastosowań, np.  pomagają agentom i działom marketingu tworzyć materiały do prezentacji czy reklamy. Pozwalają nie tylko robić dynamiczne zdjęcia 360 stopni i zdjęcia lotnicze, ale uchwycić rozmiar i realny widok nieruchomości wraz z  jej okolicą. W połączeniu z VR można tworzyć wizualne odwzorowanie wnętrza przestrzeni, zapewniając wirtualną wycieczkę. Drony mogą również usprawniać procedury bezpieczeństwa i ostrzegać o naruszeniach procedur na placach budowy. Można je też wykorzystać do przeglądania i monitorowania trudno dostępnych miejsc lub używać do autonomicznych usług dostawczych. Szczególnie interesującym produktem ubocznym zwiększonego wykorzystania dronów jest rosnąca wartość nieruchomości przez  dachy. Drony, zwłaszcza autonomiczne, potrzebują przestrzeni, z której mogą startować i lądować. Oczywistym jest zatem to, że jeśli w miastach ma powstać wysokiej jakości infrastruktura dronów, niezbędne są miejsca do ich lądowania.

Robotyka

Ma duże zastosowanie, które obejmuje, np.: czyszczenie powierzchni, ochronę i bezpieczeństwo, czyszczenie lub malowanie elewacji (dronami) czy inspekcja trudno dostępnych miejsc zewnętrznych (np. maszty nadajników). Jak pokazują te przykłady, aplikacje automatycznych robotów usługowych są obecnie ukierunkowane na wykonywanie prostych zadań na dużą skalę. Z czasem mogą jednak podjąć się bardziej złożonej pracy, w tym funkcji społecznych, takich jak zadania recepcji czy sprzedaż. Mogłoby to zrewolucjonizować strukturę kadrową dostawców usług w zakresie nieruchomości. Na jej rozwój silnie wpływa trend związanych z rosnącymi płacami i brakiem siły roboczej, gdzie automatyzacja i robotyka staje się atrakcyjną alternatywą dla dzisiejszych pracochłonnych usług generujących duże koszty.
Blockchain i tokenizacja

Globalne zasoby nieruchomości warte są setki bilionów euro, a sektor finansowy podlega szybkiej cyfryzacji. Do tej pory inwestowanie w nieruchomości było zazwyczaj domeną bogatych, niedostępną dla  większość populacji odciętej od tej klasy aktywów. Dziś sytuację zmieniają  nowe technologie. Wszyscy wiemy, jak kryptowaluty zmieniły świat i jak szybko następuje ich rozwój oraz popularyzacja. Samo konwencjonalne inwestowanie traci z powodu niskiej płynności, wysokich kosztów transakcji, wysokich barier wejścia i małej przejrzystości. Wprowadzenie technologii blockchain eliminuje pośredników z procesu zakupu i pozwala sfinalizować transakcje oraz rozliczyć prowizję. Daje także powszechny i prosty dostęp masowym inwestorom. Blockchain jest nie tylko szybki i wydajny, ale stanowi również jeden z najbezpieczniejszych sposobów prowadzenia działalności. Umożliwia też wielu osobom przeglądanie i interakcję z procesem transakcyjnym. Jest on także nowym sposobem finansowania projektów sektora nieruchomości. Rozwojowi sprzyja atrakcyjne opodatkowanie, obniżenie opłat, eliminacja pośredników, przyspieszenie transakcji, dyskrecja i unikanie udostępniania informacji publicznych, wykorzystanie wydajność blockchain oraz transakcji kryptowalutowych. W rzeczywistości nieruchomości oparte na blockchain zyskują na popularności jako sposób dla kupujących, sprzedających i inwestorów na interakcję ze sobą oraz poznanie nieruchomości.  Za korzyści płynące z tokenizacji (sekurytyzacji) nieruchomości, możemy uznać produkty strukturalne, informacje oraz płatności. Niewątpliwie, to przyszłość rozwoju finansowania dla sektora.

Sztuczna inteligencja AI

Dziś sztuczną inteligencję można podzielić na uczenie maszynowe (ML) i dalej na uczenie głębokie (DL). ML rozpoznaje wzorce w ogromnych zbiorach danych i wykorzystuje je do tworzenia algorytmu do prognozowania. DL jest częścią ML, ale opiera się na sztucznych sieciach neuronowych z uczeniem się reprezentacji. Umożliwia maszynom rozwiązywanie złożonych problemów nawet przy użyciu bardzo zróżnicowanego, nieustrukturyzowanego i wzajemnie połączonego zestawu danych. W branży nieruchomości sztuczna inteligencja może gromadzić i wykorzystywać dane, dzięki czemu agenci mogą łączyć się z klientami w sposób bardziej odpowiedni i wydajniejszy dzięki automatyzacji. Systemy CRM zbierają więcej danych w trakcie podróży klienta. Automatyzacja już teraz pomaga agencjom oszczędzać czas i zapewniać lepszą obsługę klienta. Im szybciej sztuczna inteligencja nabierze znaczenia, tym szybciej zobaczymy, jak rozwiązania PropTech zaczną dostarczać nowe i ulepszone usługi agencyjne zarówno dla kupujących, sprzedających, jak i najemców. Sztuczna inteligencja może poprawić i ulepszyć prawie wszystkie cyfrowe doświadczenia konsumentów dostarczane przez agencje nieruchomości: może pomóc konsumentom szybciej dotrzeć do właściwych informacji oraz wnieść znaczącą wartość w postaci rekomendacji opartych na ich wyborach. AI obejmuje również przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i inne, takie jak wizja, mowa, robotyka i planowanie.

Technologia czujników

Czujniki stanowią podstawę usług w zakresie nieruchomości opartych na danych. Stały się powszechnie dostępne, a ich ceny są o połowę niższe niż zaledwie pięć lat temu. Mogą one uwolnić dostawców od sztywnych procesów, umożliwiając im dostosowywanie usług w miarę potrzeb. Na przykład most może mieć czujniki umożliwiające zdalne monitorowanie jego stanu. Jeśli jakiś aspekt jego stanu spadnie poniżej określonego progu, czujniki wyzwalają alarm, zachęcając do wysłania technika naprawy lub załogi. Podobnie czujniki mogą pomóc dostawcom usług w zakresie nieruchomości zlokalizować problemy, zidentyfikować ich przyczyny i zamówić naprawy za jednym razem. Analizując dane gromadzone przez czujniki – na przykład data ostatniej konserwacji lub codzienne zużycie zasobów – dostawcy mogą również ściślej dostosować swoje usługi do wymagań użytkowników, zwiększając satysfakcję klienta.

Modelowanie informacji o budynku

Modelowanie informacji o budynku (BIM) wykorzystuje modele 3D, aby pokazać, jak wygląda obiekt i jak funkcjonuje. Ta zdigitalizowana konstrukcja umożliwia bardziej efektywne ukończenie projektów budowlanych, zachowując je w określonych ramach czasowych i budżecie. Wspiera również zarządzanie budynkiem, dostarczając precyzyjnych informacji na temat konstrukcji, rur, ścieżek kablowych i zablokowanych obiektów. W przyszłości dostawcy usług w zakresie nieruchomości będą musieli analizować złożone opcje BIM i wykorzystywać je z korzyścią dla użytkowników i właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że BIM jest kluczowym krokiem w trwającej cyfryzacji wszystkich informacji o budynku związanych z planowaniem i wdrażaniem. Innymi słowy, wirtualny model budynku BIM może służyć jako podstawa danych dla przyszłego modelu usług cyfrowych.

Drukowanie 3D

Druk 3D jest dokładnie tym, co sugeruje nazwa: druk w trzech wymiarach, a nie w tradycyjnych dwóch. Zasadniczo oznacza to, że możemy teraz drukować wszelkiego rodzaju obiekty 3D zaprojektowane na komputerach. Udowodniono już, że możemy drukować w 3D wszystko, od przedmiotów codziennego użytku, takich jak sztućce lub ramy łóżek, po bardziej niezwykłe rzeczy, takie jak działające zastawki serca, a nawet jedzenie. W branży nieruchomości zastosowanie druku 3D koncentruje się obecnie na budownictwie – drukowanie ścian, powierzchni roboczych, płytek podłogowych, itp. Ale niesamowite rzeczy, które osiągnęli naukowcy i inżynierowie spoza branży nieruchomości, sugerują, że przypadki użycia nieruchomości będą tylko rosną w miarę upływu czasu. Jednak obecnie jest to już istotny proces w budownictwie modułowym, umożliwiający tworzenie niedrogich, zrównoważonych i elastycznych materiałów budowlanych oraz domów prefabrykowanych. Wraz z rozwojem tego obszaru innowacji wkrótce będziemy mogli projektować i drukować własne domy, bezpośrednio z naszego laptopa, bez konieczności posiadania wiedzy inżynieryjnej lub architektonicznej, tak jak możemy już tworzyć strony internetowe bez znajomości projektowania lub kodowania.

Chmura obliczeniowa

Budynki stają się inteligentniejsze i bardziej oparte na danych, ponieważ podłącza się do nich coraz więcej urządzeń. Umożliwia to użytkownikom lepszą analizę dostępnych informacji w celu osiągnięcia wyższego komfortu, efektywności energetycznej, czy lepszej konserwacji. Jednocześnie pośrednicy w handlu nieruchomościami potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o zarządzanie pulami klientów. Niezależnie od tego, czy stoisz przed wyzwaniami związanymi ze sprzedażą czy infrastrukturą, rozwiązania niesie chmura. Technologia chmury obliczeniowej to innowacyjne podejście do kwestii organizacji zaplecza informatycznego w firmie. Do tej pory pewnym standardem (a jeszcze do niedawna jedyną możliwością) w przedsiębiorstwach było tworzenie własnej, indywidualnej infrastruktury informatycznej opartej na serwerach, bazach danych oraz zasobach ludzkich. Do zarządzania tą infrastrukturą niezbędni byli specjaliści posiadający kwalifikacje, umiejętności i wiedzę. Wszystkie elementy firmowej infrastruktury informatycznej, które do tej pory wymagały fizycznej przestrzeni (niejednokrotnie na serwerownię trzeba było wydzielić osobne pomieszczenie i zadbać o nieprzerwany dostęp prądu), dzięki postępowi technologicznemu można przenieść do chmury. Nie trzeba martwić się o to, czy są odpowiednio zabezpieczone serwery przed zewnętrznymi atakami. Nawet dziś wiele dużych firm polega na korzystaniu z usług w chmurze. W najbliższej przyszłości nastąpi intensywna adaptacja tradycyjnych systemów CRM, umożliwiająca płynną interakcję z rozwiązaniami chmurowymi. Przyszłość znajduje się w chmurze i z pewnością tam pozostanie.

Możliwości  5G

Sieci 5G to kolejny rozwój, który przyspieszy tempo, w jakim otrzymujemy dane. Zarówno klienci, jak i najemcy przenoszą więcej swoich codziennych czynności do sieci. Oczywiście oczekują bezproblemowego korzystania z Internetu. Co więcej, 5G zmieni nasze życie pod względem szybkości i jakości przesyłania informacji. Czy infrastruktura IT Twojej organizacji jest gotowa do przyjmowania i przetwarzania oczekiwanej ilości danych i ruchu? Dodajmy do tego wzrost popularności 5G (technologii, która wymaga ogromnego ekosystemu odbiorników sygnału i anten, z których wszystkie muszą być umieszczone wysoko, aby uniknąć blokowania sygnałów przez budynki) i wartość odpowiedniej przestrzeni na dachu rośnie.

Autor/ fot.: Adam Białas, dziennikarz biznesowy, ekspert rynku, dyr. agencji BIALAS Consulting & Solutions. Laureat prestiżowej nagrody Gazety Finansowej – Top 5 Najlepszych Ekspertów Rynku Nieruchomości w Polsce.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności