lederboard

Jak zarządzać ryzykiem w działalności gospodarczej?

Umiejętność właściwego zarządzania wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Dzięki odpowiedniej metodyce pracy, ryzyko można wykorzystać jako szansę do podniesienia wartości firmy.

 

Standardy

Zarządzanie ryzykiem wiąże się z regularnym stosowaniem komunikacji, konsultacji, identyfikacji itp. Istnieje wiele standardów w tym sektorze. Najpopularniejsze z nich to FERMA, COSO II, AS/NZS 4360:2004 oraz ISO 31000.  Zarządzanie ryzykiem opiera się również o konkretne normy, funkcjonujące w obrębie danego kraju oraz branży. FERMA wprowadza sposoby identyfikowania ryzyka jako pozytywnego lub negatywnego efektu. Standard ma charakter ogólny i uniwersalny. Jego adaptacja nie jest skomplikowana. Standard obejmuje cele strategiczne, ocenę ryzyka, informowanie o potencjalnych zagrożeniach lub szansach, decyzje, postępowanie, raportowanie o ryzyku rezydualnym oraz monitorowanie. COSO II wykorzystywany jest natomiast w sektorze korporacyjnym. Jego wizualizację stanowi sześcian. Opisuje on środowisko zewnętrzne, określenie celów, identyfikację zdarzeń, ocenę ryzyka, reakcję, kontrolę, komunikację oraz monitorowanie. Wszystkie elementy podlegają kryteriom strategicznym, operacyjnym, sprawozdawczym oraz prawnym.

Proces zarządzania ryzykiem

W analizie standardów wyróżnia się etapy, składające się na proces zarządzania ryzykiem. Celem działania może być minimalizacja szansy wystąpienia danego zdarzenia lub ograniczenie skutków z niego wynikających. Identyfikacja polega na wykryciu istniejących incydentów poprzez wywiady oraz ankiety. W ramach oceny szacuje się ryzyko skutków zdarzeń oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Proces zarządzania wymaga również doboru odpowiedniej metody. Wśród nich należy wskazać: przeciwdziałanie zdarzeniu, przenoszenie ryzyka na inne podmioty, akceptację, wycofanie się z działań lub monitoring.

Strategie

Sposób postępowania zależy od sposobu podejścia do samego zdarzenia. W stosunku do negatywnej oceny zagrożenia stosowane są strategie unikania, przeniesienia, łagodzenia lub akceptacji. W innym przypadku wykorzystuje się podjęcie, wzmocnienie, udostępnienie oraz akceptację.

W przypadku ryzyka biznesowego duże znaczenie ma odpowiednie podejście do sprawy. Strategia działania w tym sektorze wymaga obszernej wiedzy i doświadczenia. Warto zatem skorzystać z konsultingu, by sukcesywnie wdrożyć politykę zarządzania ryzykiem.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności