lederboard

Jedna trzecia firm w Polsce odnotowała incydenty związane z bezpieczeństwem w sieci

W Unii Europejskiej 22 proc. firm zarejestrowało zdarzenia związane z bezpieczeństwem informatycznym – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Skutkowały one m.in. brakiem dostępu do usług przedsiębiorstwa, ujawnieniem poufnych informacji, a nawet  uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Najczęściej takie problemy raportowały firmy z Finlandii, Holandii i Polski. Jak wskazują eksperci HRS-IT, jedną z przyczyn jest niedobór specjalistów IT, w tym od cyberbezpieczeństwa, na europejskich rynkach pracy. Według analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, tylko w Polsce brakuje nawet 147 tys. informatyków.

 

 

 

 

– Zapotrzebowanie na specjalistów IT było wysokie od wielu lat, ale szczególnie szybko zaczęło rosnąć w pandemii, gdy firmy masowo przechodziły na pracę zdalną. Agresja Rosji na Ukrainę dodatkowo pociągnęła za sobą coraz większą potrzebę ochrony cyfrowych zasobów, a więc zatrudniania ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Szczególnie, że jak wynika z danych KPMG, liczba ataków na firmy w sieci rośnie. Analiza Eurostatu wskazuje, że Polska znajduje się w pierwszej trójce krajów, w których firmy zgłaszają najwięcej incydentów związanych z bezpieczeństwem IT. To pokazuje, jak ważne jest w naszym kraju kształcenie i zatrudnianie specjalistów cybersecurity. Według naszych szacunków ich niedobór w Polsce może sięgać nawet 10 tys. pracowników – mówi Kinga Marczak, General Manager w HRS-IT.

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2021 roku w Unii Europejskiej 22 proc. przedsiębiorstw doświadczyło incydentów związanych z bezpieczeństwem informatycznym, które pociągnęły za sobą różnorakie konsekwencje. Najczęściej była to awaria sprzętu lub oprogramowania, skutkująca brakiem dostępu do usług teleinformatycznych, które zgłaszało niemal 19 proc. poszkodowanych firm. Oprócz tego firmy doświadczały także zniszczenia lub uszkodzenia danych spowodowanych dwoma rodzajami incydentów: z powodu awarii sprzętu lub oprogramowania (niemal 4 proc.) lub z powodu infekcji złośliwym oprogramowaniem lub nieautoryzowanego włamania (ponad 2 proc.). Ujawnienie poufnych danych występowało najrzadziej i było konsekwencją włamania, ataku phishingowego lub działań pracowników (ponad 2 proc.).

Polska w pierwszej trójce krajów z problemami

Wśród krajów Unii Europejskiej najwyższy odsetek przedsiębiorstw, które zarejestrowały zdarzenia związane z bezpieczeństwem informatycznym prowadzące do niedostępności tego rodzaju usług, zniszczenia lub uszkodzenia danych albo ujawnienia poufnych informacji, odnotowano w Finlandii. Takie zdarzenia zgłosiło prawie 44 proc. firm w tym kraju. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (ponad 30 proc.), a na trzecim Polska, gdzie incydenty zarejestrowało niecałe 30 proc. przedsiębiorstw. Wysokie wyniki miały również Czechy (29 proc.) i Dania (26 proc.). Z kolei państwa, w których firmy najrzadziej miały takie problemy, to Bułgaria i Portugalia (po 11 proc.), Słowacja (12 proc.), Węgry (13 proc.) oraz Cypr (14 proc.).

Potrzeba specjalistów od bezpieczeństwa w sieci

Zgodnie z raportem Cybersecurity Workforce Study firmy (ISC)2, na całym świecie brakuje ponad 2,7 mln specjalistów z obszaru cyberbezpieczeństwa. Tylko w Europie niedobór sięga niecałych 200 tys. W Niemczech potrzeba nawet 68 tys. takich specjalistów, a jak wynika z szacunków HRS-IT, firmy zajmującej się rekrutacją specjalistów IT, wakaty w naszym kraju mogą sięgać nawet 8-10 tys.

KPMG wskazuje, że liczba cyberataków rośnie. Już przed wybuchem wojny w 2021 roku, niemal 7 na 10 firm w Polsce zanotowało incydenty dotyczące naruszenia bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa w naszym kraju obawiają się przede wszystkim ataków socjotechnicznych (tzw. phishingu) oraz prób kradzieży danych z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania.

***

HRS-IT to polska firma z siedzibą we Wrocławiu specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu profesjonalistów z branży IT. Współpracuje z pracownikami z Europy Środkowej i Wschodniej, którym stwarza możliwość pracy przy projektach w polskich i międzynarodowych organizacjach. Firmom dostarcza niezbędne kompetencje do tworzenia nowoczesnych i skalowalnych aplikacji i środowisk IT, poczynając od analizy biznesowej przez projektowanie, usługi deweloperskie, testowanie i wdrażanie po utrzymanie infrastruktury. HRS-IT zostało założone w 2021 roku przez zespół specjalistów HR z kilkunastoletnim doświadczeniem i to zarówno w branży IT, jak i HR.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności