Leasing wspiera inwestycje polskich firm


Analizy branży leasingowej pokazują, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z leasingu. Jak poinformował właśnie Związek Polskiego Leasingu, z danych ogłoszonych po 3. kwartale wynika, że kluczowe pozostają inwestycje w pojazdy osobowe i lekkie dostawcze, maszyny i urządzenia oraz środki transportu.

 

 

Leasingodawcy na koniec września wypracowali 15,7 proc. wzrost, przy 35,9 mld wartości nowych kontraktów.

DOMINUJĄ POJAZDY

Polskie firmy, przy pomocy środków udzielanych przez firmy leasingowe, najczęściej finansowały pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 t. (stanowiące 36,7 proc. rynku), maszyny i urządzenia – w tym IT (33,1 proc. udział) oraz środki transportu ciężkiego, do których zaliczane są: pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy, autobusy, samoloty, statki oraz sprzęt kolejowy (26,5 proc. udział w ogólnej strukturze rynku). Odrębną kategorią były inwestycje dotyczące nieruchomości, ·z 3 proc. udziałem w rynku. Leasing odpowiada za 84,4 proc. inwestycji, a pożyczka za 15,6 proc. – czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Związku Polskiego Leasingu.

1Badanie koniunktury branży leasingowej (ZPL)

 

SZANSA NA WZROST

Leasing to instrument, który daje przedsiębiorcom szanse na rozwój, który sam finansuje. Zapewnia podstawowe czynniki produkcji, które zarabiają m.in. na spłatę rat leasingowych. Wystarczy przyjrzeć się funkcjonowaniu firm z branży budowlanej, firm transportowych czy przedsiębiorstw rozwijających przemysł. Wzrost gospodarczy, przy szczególnej roli, jaką odgrywa leasing w wielu sektorach polskiej gospodarki, to czynniki, które pozwalają branży leasingowej ogłosić bardzo dobre wyniki po kolejnym kwartale – powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Rybak – przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

„KRATKA” JUŻ BEZ WPŁYWU
Zgodnie z danymi ogłoszonymi przez Związek, na koniec września pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 t. były najdynamiczniej rosnąca kategorią, przy największym udziale w rynku. 17,4 proc. wzrost w zakresie finansowania pojazdów i łączna wartość nowych kontraktów na poziomie 13,2 mld zł pokazują, że branża leasingowa nie odczuwa już skutków jednorazowych czynników z 2014 r. takich jak tzw. „okienko kratkowe”, a przedsiębiorcy chętnie biorą w leasing pojazdy, korzystając ze wszystkich zalet, jakie przynosi im finansowanie w formie leasingu.

MASZYNY I URZĄDZENIA

W ciągu trzech kwartałów br., za pośrednictwem leasingu i pożyczki, polscy przedsiębiorcy równie chętnie, co pojazdy, finansowali maszyny i urządzenia (liczone łącznie z IT). 11,9 mld wartości nowych kontraktów oraz 13,7 proc. dynamika opisują rozwój tej kategorii po III kwartale. Spośród maszyn i urządzeń najchętniej finansowane były: maszyny rolnicze (27,3 proc. udział w rynku maszyn), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i maszyny do obróbki metalu (15,1 proc. udział) oraz sprzęt budowalny (12,2 proc. udział). W odniesieniu do rynku maszyn, duże znaczenie miały inwestycje finansowane przy pomocy pożyczki, a wśród maszyn finansowanych pożyczką, kluczowe pozostawały inwestycje w maszyny rolnicze.

LEPIEJ W TRANSPORCIE CIĘŻKIM

Dane Związku po trzech kwartałach pokazują 12,8 proc. wzrost (r/r) w zakresie finansowania transportu ciężkiego i łączną wartość nowych kontraktów przekraczającą 9,5 mld zł. Transakcje odnoszące się do środków transportu ciężkiego w ogólnej strukturze finansowania przedmiotów stanowią 26,5 proc. nowych kontraktów. Na koniec września tendencja wzrostowa w zakresie finansowania transportu ciężkiego utrzymała się niemal we wszystkich analizowanych segmentach rynku – dotyczyła ciągników siodłowych, przyczep i naczep, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t. oraz pozostałych środków transportu, jednak z wyjątkiem autobusów.

ODBICIE W NIERUCHOMOŚCIACH

Branża leasingowa obserwuje także wyraźne odbicie segmentu nieruchomości. Po 60,1 proc. wzroście wypracowanym w I poł. roku, 3. kwartał przyniósł 152,3 proc. dynamikę. Wartość nieruchomości wyleasingowanych w ciągu 3 kwartałów wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza 83,7 proc. wzrost w ujęciu rocznym. Firmy najchętniej finansują obiekty biurowe (zajmują 35 proc. w strukturze przedmiotowej rynku), obiekty handlowe i usługowe (25 proc.) oraz hotele i obiekty rekreacyjne (25 proc.).

Związek Polskiego Leasingu reprezentuje polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. Uczestniczy w pracach grup i zespołów roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej.

 

(gm)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności