Macrologic Merit z certyfikatami Instytutu Studiów Podatkowych

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy przyznał spółce Macrologic SA certyfikaty potwierdzające zgodność systemu informatycznego Macrologic Merit z przepisami prawa. Audyt poprzedzający certyfikację wykazał, że nowy produkt autorstwa Macrologic ma optymalne parametry użytkowe, przez co skutecznie i zgodnie z przepisami wspiera pracę działów zajmujących się rachunkowością oraz rozliczeniami podatkowymi
i kadrowo-płacowymi.

 

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy potwierdził, że zastosowane w Macrologic Merit algorytmy obliczeniowe i funkcje gwarantują zgodność działania z ustawą o rachunkowości, jak również z ustawami o podatku CIT, VAT i obsługą JPK, a także z ustawami o PIT i ZUS. Przyznane certyfikaty są gwarancją spójności oprogramowania z obowiązującym prawem.

Macrologic Merit otrzymał certyfikaty, które mają dla nas duże znaczenie oczywiście przede wszystkim z uwagi na ich zakres, ale także dlatego, że Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy jest renomowanym i uznanym na rynku audytorem. Proces certyfikacji trwał kilka tygodni, a prace prowadzone były bardzo wnikliwie. Tym bardziej zatem cieszy nas fakt, iż wynik tych prac jest tak korzystny dla naszego produktu — tłumaczy Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA.

–  Funkcjonowanie systemu Macrologic Merit poddane zostało analizie prowadzonej przez zespół ekspertów, którzy sprawdzili poprawność programu we wszystkich obszarach jego działania związanych z aspektami rachunkowości, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych — dodaje Renata Łukasik.

Eksperci Instytutu Studiów Podatkowych zbadali zgodność działania systemu Macrologic Merit z ustawą o rachunkowości. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in. sprawdzenie prawidłowości księgowań (rejestracji) w księgach w zakresie następujących zagadnień: zapasy, środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe, środki trwałe, rozrachunki, koszty, sporządzenie bilansu otwarcia, sporządzenie zestawień obrotów i sald kont, zapisów na poszczególnych kontach, bilansu, rachunku zysków i strat.

W kontekście aspektów podatkowych i ubezpieczeń społecznych prace wykonane przez ekspertów obejmowały weryfikację m.in.: prawidłowości księgowań (rejestracji) w księgach, rozliczania oraz deklarowania podatku w zakresie: podatku dochodowego, podatku od towarów i usług,  podatku dochodowego od osób fizycznych — funkcja płatnika,  ubezpieczeń społecznych — funkcja płatnika składek oraz Jednolitego Pliku Kontrolnego — w zakresie prawidłowości generowania struktur JPK.

 

O Macrologic Merit

Macrologic Merit to pierwszy polski system wspomagający procesowy model zarządzania biznesem. Opracowany został przez posiadającą ponad 30-letnie doświadczenie w branży IT firmę Macrologic — w oparciu o profesjonalne badania rynkowe i doświadczenia z codziennej pracy ponad 200 konsultantów i programistów firmy. Macrologic Merit jest odpowiedzią na potrzeby klientów, w sytuacji gdy polska gospodarka rozwija się i unowocześnia, co przekłada się na poszukiwanie przez firmy rozwiązań informatycznych coraz bardziej nowoczesnych, elastycznych i efektywnych. Warto zwrócić uwagę, że Macrologic Merit uwzględnia specyfikę działania przedsiębiorstw w polskiej rzeczywistości gospodarczej i gwarantuje zgodność działania z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Grupa Instytutu Studiów Podatkowych

Grupa Instytutu Studiów Podatkowych (ISP) należy do grona największych organizacji doradczych, audytorskich, edukacyjnych i wydawniczych w Polsce, jest również jedynym tej wielkości aliansem spółek doradczych o kapitale polskim. Do grona kontrahentów ISP należą największe firmy działające na polskim rynku.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności