Naczelna Rada Pismoznawcza zaprasza na szkolenie „Współczesne możliwości badania pisma ręcznego i dowód z opinii biegłego pismoznawcy”

Naczelna Rada Pismoznawcza – podmiot profesjonalnie i naukowo zajmujący się kompleksowo i wyłącznie dziedziną badania pisma ręcznego – zaprasza na szkolenie, w ramach którego przekaże informacje na temat:

 

?badania pisma ręcznego (nauka badania pisma, jej specjalizacje i sposoby zastosowania);
?rodzajów ekspertyz pismoznawczych (klasyczne, kryminalistyczne, kliniczne, psychologiczne, lingwistyczne);
?współczesnych możliwości badania pisma ręcznego;
procedurze pobrania i gromadzenia odpowiedniego materiału do badań (wiedza o typach materiału porównawczego, sposobie prawidłowego pobrania);
?doboru odpowiedniego specjalisty do badania pisma w konkretnym zakresie;
?trafnego formułowania treści zakresu pracy i pytań zawartych w postanowieniu o powołaniu biegłego;
?oceny poprawności merytorycznej wydanej opinii;
zagadnień składania zarzutów do wydanej opinii.

Skąd potrzeba tego szkolenia?

W związku z prowadzonymi przez nas konsultacjami, wykonywanymi ekspertyzami oraz prowadzonymi szkoleniami zauważamy niezwykle istotną potrzebę przekazania prawidłowych i aktualnych informacji na temat powyższych zagadnień. Dotyczą one także pracy przedstawicieli zawodów prawniczych, czy funkcjonariuszy organów ścigania, gdyż badanie pisma ręcznego i dowód z opinii biegłego pismoznawcy są powszechnie wykorzystywane zarówno w procedurze karnej jak i cywilnej. W naszej codziennej pracy zauważamy, że informacje te wymagają gruntownej aktualizacji, usystematyzowania, wyjaśnienia aspektów sprzecznych.

Zauważamy, że:

?pojęcia „badania pisma ręcznego” i „pismoznawca” nie są klarowne;
?nie są znane współczesne możliwości badania pisma i kopii (np. badanie pisma z kopii);
?nie rozróżnia się specjalizacji badania pisma, co wielokrotnie skutkuje wnioskowaniem o/powołaniem biegłego o nieodpowiednich kwalifikacjach, co skutkuje otrzymaniem opinii wadliwej bądź z przekroczeniem uprawnień;
?w związku z nieprawidłowo zgromadzonym/pobranym odpowiednim materiałem porównawczym wielokrotnie następuje szereg trudności w sporządzeniu opinii bądź sporządzenie opinii z błędnymi wnioskami;
?zakres pracy wyznaczonej dla biegłego i treść postawionych pytań nie zawsze odzwierciedla potrzebę prowadzonego postępowania;
?występują trudności w ocenie poprawności opinii w celu oceny opinii jako dowodu bądź ewentualnego sporządzenia przez stronę rzeczowych zarzutów.
‼Uzupełnienie wiedzy z powyższych zagadnień przede wszystkim podnosi kwalifikacje, daje przewagę w postaci aktualnej i szerokiej wiedzy na temat współczesnego badania pisma ręcznego, usprawnia i zapewnia poprawność prowadzonych spraw.

Dla kogo jest dedykowane szkolenie?

Dla przedstawicieli zawodów prawniczych mających związek z dowodem z opinii biegłego pismoznawcy (sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów), dla funkcjonariuszy organów ścigania, urzędników sądowych, studentów prawa i kryminalistyki.

Jakie zyskasz korzyści ze szkolenia?

Zapraszając Cię na to szkolenie otwieramy przez Tobą możliwości uzyskania wiedzy na temat współczesnych możliwości badania pisma ręcznego.

Oferujemy szkolenie:

?prowadzone przez ekspertów pismoznawców, biegłych sądowych, autorów publikacji naukowych o badaniu pisma ręcznego;
?dedykowane tylko dla przedstawicieli ściśle zawężonej grupy zawodowej;
?w kameralnym gronie zapewniającym pracę z każdym z uczestników i odpowiedni dystans między nimi;
w pięknym otoczeniu umożliwiającym odpoczynek po zajęciach;
?z pełnym pakietem materiałów szkoleniowych;
z poczęstunkiem kawowym w trakcie szkolenia;
zwieńczone zaświadczeniem zgodnie z wpisem do RIS;

Jaki jest koszt, termin szkolenia i warunki zapisu?

?Koszt: 600 zł (sześćset złotych) brutto;
?Miejsce: Hotel Mercury Kasprowy w Zakopanem https://www.kasprowy.pl
?W cenie:
– 5h warsztatów wg harmonogramu;
– materiały do zajęć;
– poczęstunek kawowy w trakcie szkolenia;
– Zaświadczenie Naczelnej Rady Pismoznawczej poświadczający udział w szkoleniu (zgodnie z Rejestrem Instutucji Szkoleniowych);

?Termin: 04.12.2021r. (sobota)
?Płatność: przelewem, w całości w ciągu 5 dni od zgłoszenia
?Zgłoszenia: do 10.11.2021r. biuro@nrp.com.pl
?Dane do zgłoszenia:
– imię, nazwisko, data urodzenia Uczestnika;
– wykonywany zawód;
– dane płatnika do faktury.

‼UWAGA: Szkolenie może zostać zorganizowane także w siedzibie Zamawiającego wg indywidualnych ustaleń.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności