lederboard

Nowy rok i nowe przepisy dotyczące m.in. umów zlecenia


Od 1 stycznia łatwiej jest wdrażać rozwiązania prorodzinne w firmach za sprawą nowych rozwiązań podatkowych. Dzięki tym przepisom pracownicy mogą otrzymać nawet do 400 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem. Z kolei dla zleceniobiorców zmieniają się zasady dotyczące oskładkowania umów zlecenia.

 

Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany, które wprowadzają ułatwienia związane z opieką nad dziećmi pracowników zarówno po stronie pracodawców, jak i zatrudnionych.

Szczegóły nowych regulacji podsumowała niedawno w ekspertyzie dla mediów firma doradcza EY.
Po pierwsze, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) obejmują pobyt dzieci w przedszkolach – nie tylko w żłobkach i klubach dziecięcych, jak było wcześniej. Wypłaty te są zwolnione z podatku dochodowego bez ograniczeń kwotowych.

Po drugie, z nowych rozwiązań mogą skorzystać też osoby zatrudnione w firmach bez ZFŚS, czyli na przykład pracownicy mikroprzedsiębiorstw czy małych firm. Tutaj obowiązują ograniczenia kwotowe. Nie jest opodatkowane świadczenie od pracodawcy dla pracownika w wysokości do 400 zł miesięcznie na dziecko na dziennego opiekuna, żłobek lub klub dziecięcy oraz do 200 zł co miesiąc na przedszkolaka.

Po trzecie, pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola oraz na ich prowadzenie. W przypadku prowadzenia przedszkola ustalono górną granicę w wysokości 400 zł na dziecko uczęszczające do żłobka bądź klubu i 200 zł na przedszkolaka. Takie prawo pracodawca ma także w przypadku nabycia usług od zewnętrznego dostawcy albo gdy pracownik sam ponosi te koszty.

Tylko do końca 2015 r. obowiązywała ulga na nowe technologie. Według EY, korzystało z niej niewielu podatników, głownie z powodu stopnia skomplikowania tego instrumentu. W koszty uzyskania przychodów można było ująć do 50% wydatków poniesionych na nabycie wiedzy technologicznej, która nie mogła być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie pięć lat. Konieczne było potwierdzenie opinii niezależnej jednostki naukowej o okresie stosowania innowacji.

„Nowa ulga na badania i rozwój (obowiązująca już – od 1 stycznia) będzie promować rozwiązania przedsiębiorców skrojone na ich miarę. W koszty uzyskania przychodów będzie można wliczyć zarówno wynagrodzenia i obciążenia dotyczące zatrudnionych pracowników (do 30% kosztów), zakup materiałów i surowców związanych z badaniami i rozwojem (do 10 lub 20%), a także ekspertyzy i usługi doradcze (do 10 lub 20%). Kwota kosztów kwalifikowanych zależy od wielkości firmy” – wyjaśnił cytowany w opracowaniu Michał Grzybowski, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

W 2016 r. pracodawcy wypełniając PIT-11 muszą ustalić status rezydencji podatkowej pracownika. W przypadku polskich nierezydentów podatkowych, czyli osób, które przez większość roku pracują poza krajem, konieczne jest uzyskanie zagranicznego numeru identyfikacyjnego.

W ramach podatku PIT weszły w życie także przepisy, które doprecyzowują, czym są przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, od których zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. Celem tych przepisów, jak się uzasadnia, jest zachęcenie do uczciwego rozliczania się z państwem.

Zmiany dotknęły też posiadaczy papierów wartościowych. Ze znowelizowanych przepisów wynika, że przychód ze sprzedaży akcji i praw do akcji powstanie w momencie przeniesienia ich własności na nabywcę. Zmiana ta powinna ułatwić rozliczenia z fiskusem w przypadku bardziej skomplikowanych transakcji, jak np. z odroczoną płatnością lub na raty.

Do tej pory składki na ubezpieczenie społeczne od kilku umów zleceń mogły być płacone jedynie od pierwszej umowy zlecenia. W praktyce oznaczało to często zawieranie kilku umów z tym samym zleceniodawcą, z czego jedna była na niewielką kwotę podlegającą oskładkowaniu, a druga opiewała na znacznie wyższą sumę, która w całości trafiała do zleceniobiorcy – przypomniało EY.

Nowe rozwiązanie zakłada powstanie obowiązku odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 1 850 zł brutto w 2016 r. Dopiero od kolejnej umowy przekraczającej tę kwotę nie trzeba opłacać składek. Dodatkowo w przypadku kilku pracodawców, obowiązek udowodnienia wypełnienia obowiązku opłacenia składek spoczywa na zleceniobiorcy. – Natomiast w przypadku, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą i równocześnie pracuje na umowę zlecenie, zleceniobiorca zobowiązany będzie zapłacić obowiązkowe składki od prowadzonego biznesu, jeżeli podstawa wymiaru składek z umowy zlecenia będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą – wyjaśnił Michał Grzybowski.

przepisy2

Od 1 stycznia obowiązuje też klauzula ograniczająca zwolnienie podatkowe dla dywidend. Nowe przepisy mają wpływ na międzynarodowe koncerny inwestujące w Polsce za pośrednictwem spółek holdingowych oraz polskie przedsiębiorstwa inwestujące za granicą. Spółki dominujące muszą udowodnić, że ich spółki zależne nie powstały tylko po to, by wykorzystać zwolnienie podatkowe oraz że ich istnienie ma uzasadnione przyczyny ekonomiczne.

„Jeśli urząd podatkowy w Polsce uzna, że jest to wyłącznie sztuczna struktura, a czynności wykonywane przez podatnika nie odzwierciedlają rzeczywistości gospodarczej, od dywidendy trzeba będzie odprowadzić 19-procentowy podatek” – podsumował Marek Jarocki, dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

*** EY to światowy lider rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. W Polsce to ponad 1600 ekspertów pracujących w 6 biurach: w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Według Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” w 2014 r. EY była największą firmą świadczącą usługi profesjonalne w Polsce pod względem przychodów.

 

(gm)

Ilustracje: pixabay (CC0 Public Domain)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności