Pracownicy tęsknią za biurem, ale wolą pracować w domu

64 proc. zatrudnionych chce pracy hybrydowej. Brakuje im rozmów ze współpracownikami, dobrej kawy z firmowego ekspresu i… nawet kontaktu z szefem – to główne wnioski z badania „Praca w biurze, hybrydowa czy zdalna”, które przeprowadziły Grafton Recruitment oraz CBRE.

 

Na pytanie: Jak pracujesz aktualnie? – „całkowicie zdalnie” odpowiedziało aż 60 proc. pytanych, 30 proc. pracuje w modelu hybrydowym (częściowo z domu, częściowo w miejscu pracy), a 10 proc. tylko w biurze. Pytani, ile dni chcieliby pracować zdalnie, najwięcej ankietowanych – 44 proc. – wskazało 3 dni. Ponad jedna czwarta chciałaby tak pracować przez 4 dni tygodniowo, 24 proc. natomiast chętnie przeszłoby na home office na dwa dni w tygodniu. Tylko 7 proc. chciałoby pracować jeden dzień z domowego zacisza. Trzy czwarte ankietowanych odpowiedziało „tak“ na pytanie, czy odpowiada im obecny model pracy, tylko jedna czwarta nie jest z tego zadowolona.

– Nastąpiła już czasowa, ale jak widać zmierzająca w kierunku stałej, zmiana na rynku pracy i w sposobie pracy – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment. – Pracownicy wskazują, że praca z domu jest dla nich do zaakceptowania, a niektórzy wręcz tylko na taką chcą się przestawić. W organizacjach, w których to jest możliwe i konieczne z powodu pandemii COVID-19, taki sposób się sprawdzi, ale nie we wszystkich firmach i branżach jest to do przeprowadzenia – podkreśla Wanatowicz.

– Początek pandemii był dla Polaków sprawdzianem, jeśli chodzi o pracę zdalną. Teraz nadszedł moment, kiedy praca z domu przestaje być przywilejem, a codziennością. Nie wszyscy są jednak z niej do końca zadowoleni, zwłaszcza pracownicy. Rola biura się zmienia, jednak jego podstawowa funkcja, czyli utrzymanie największego zasobu organizacji, jakim jest kapitał społeczny, pozostaje niezmienna. Poszukując złotego środka, większość firm decyduje się na
wdrażanie hybrydowego modelu pracy – mówi Jan Banasikowski, Associate Director, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE.

Jeśli już tak polscy pracownicy pokochali pracę zdalną lub hybrydową, to który według nich system jest najbardziej optymalny? Tu 64 proc. wskazało na hybrydowy, 26 proc. na całkowicie zdalny, a 10 proc. na cały czas w biurze.

Badanym, którzy odpowiedzieli, że obecnie pracują tylko zdalnie, zadaliśmy dodatkowe pytanie: Jakie warunki musiałby zostać spełnione, żebyś chciał/a pracować 100 proc. czasu w biurze? Odpowiedzi nie sumują się do 100 proc., ponieważ można było wybrać kilka opcji. Najwięcej wskazań miał argument: krótsza droga do pracy (59 proc.), kolejne miejsca to: dowolność godzin pracy (praca 8 godzin dziennie w dowolnym czasie) – 46 proc.; zapewnienie miejsca parkingowego – 43 proc., dopłaty na dojazd do pracy – 41 proc., elastyczne godziny pracy (start między 8.00 a 10.00, koniec między 16.00 a 18.00) – 41 proc., zapewnienie większej prywatności – 31 proc. oraz brak dress code’u – 27 proc.

Czy w związku z tym, że jednak jesteśmy częściej i więcej w „domowym biurze” niż „firmowym”, to czy czegoś nam brakuje? Pytani powiedzieli, że brakuje im przede wszystkim dobrego sprzętu: monitorów, drukarek, skanerów, wygodnych biurek i foteli. Brakuje im też dobrej kawy z firmowego ekspresu i spotkań z kolegami oraz bezpośredniego kontaktu z przełożonym.

– Namawiam szefów do otwartości na potrzeby pracowników, podkreślania pozytywnego aspektu spotkań w biurze: wymiany zdań, burzy mózgów, wspólnego rozwiązywania wyzwań biznesowych – mówi Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Jako że kontakty osobiste dziś prawie zanikły, większość pracy przeniosła się na spotkanie online lub wymianę mejli, to chcieliśmy wiedzieć, czy badani zauważyli różnicę w relacjach ze swoimi współpracownikami.

Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) powiedziała, że nie widzi różnicy. W przypadku 18 proc. relacje pogorszyły się, ale 6 proc. wskazało, że się poprawiły. Prawie jedna czwarta pytanych nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Czy w takim razie zyskały czy straciły relacje rodzinne? Aż 54 proc. nie widzi zmiany, ale co ciekawe i cieszy – aż 30 proc. zauważyło polepszenie relacji rodzinnych. W przypadku 9 proc. pogorszyły się, a dla 7 proc. ani się nie zepsuły, ani nie poprawiły.

Dziś świat pracy przeżywa zmianę chyba największą od rewolucji przemysłowej. Zmianę sposobu pracy, sposobu zarządzania pracownikami oraz ich motywowania i doceniania. Sposobu widywania się i rozmawiania z pracownikami. Badanych, mimo przyzwyczajenia i w większości polubienia pracy zdalnej, poprosiliśmy o wskazanie trzech największych ich zdaniem trudności w pracy zdalnej. Jako pierwszą podali: ograniczony bezpośredni kontakt z innymi pracownikami, jako drugą: problemy z wyraźnym oddzieleniem pracy od życia prywatnego i trzecią: rzadkie wyjścia z domu.

Badanie przeprowadzono na próbie 299 osób, kandydatów, którzy brali udział w rekrutacji Grafton Recruitment w 2020 roku. Wśród pytanych 53 proc. stanowiły kobiety, a 47 proc. mężczyźni. 65 proc. pytanych to specjaliści, a 14 proc. stanowili menedżerowie. Badanie przeprowadzono 2-7 grudnia 2020 roku.

Grafton Recruitment to jedna z największych w Europie niezależnych firm rekrutacyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży i 35 biurami w 6 krajach: Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Irlandia i Irlandia Północna. Od jesieni 2018 roku jest częścią Gi Group, międzynarodowej korporacji o włoskich korzeniach, należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych, z biurami w ponad 50 krajach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności