lederboard

Prawo amerykańskie na Łazarskim


Szkoły prawa obcego pozwalają na doskonalenie terminologii prawniczej, specjalistyczne przygotowanie językowe, poszerzenie horyzontów i pogłębienie wiedzy na temat systemów prawa w innych krajach. Współcześnie wiedza ta, w tym szczególnie dotycząca common law, staje się niezbędnym elementem warsztatu i kompetencji prawnika, który chce z powodzeniem współpracować w środowisku międzynarodowym.

 

Szkoły prawa obcego są kierowane nie tylko do ambitnych prawników. Z ich oferty chętnie korzysta także kadra managerska, operująca w biznesie w skali międzynarodowej. Obecnie  w czasach globalizacji relacji biznesowych, specjalizacja w ramach jednego systemu prawnego często jest niewystarczająca. Zdaniem doradców zawodowych, szkoła prawa obcego, obok regularnych studiów prawniczych, może być fundamentem do rozwijania wiedzy i umiejętności nowoczesnego prawnika, zgodnie z rynkowym zapotrzebowaniem.

Pomysł uruchomienia Letniej Szkoły Prawa Amerykańskiego na Łazarskim zrodził się z kontaktów, jakie w 2014 r. nawiązał z uczelnią jeden z wykładowców – sędzia Thomas Spieczny. Doktor Dominika Harasimiuk, dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, wspomina: – Sędzia Spieczny pamiętając o swoich polskich korzeniach, zwrócił się z propozycją współpracy do Uczelni Łazarskiego, jako jednej z wiodących w obszarze prawa w naszym kraju. Odwiedził nas dwukrotnie, wygłaszając w ciągu jednego z pobytów bardzo ciekawy cykl wykładów, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszej społeczności akademickiej. Postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał i kolejnym pomysłem była Letnia Szkoła Prawa Amerykańskiego, której pierwsza edycja odbyła się na przełomie czerwca i lipca tego roku.

Różne porządki prawne

System prawa amerykańskiego różni się od naszego, kontynentalnego. Tzw. common law, opiera się przede wszystkim na działalności orzeczniczej sądów. Jak wskazuje dr Dominika Harasimiuk: – Sędziowie podejmując decyzję, tworzą precedensy, którymi związane są sądy orzekające w podobnych sprawach. Oczywiście muszą być one zgodne z Konstytucją USA. Ponadto, tym co różni systemy anglosaskie od kontynentalnego, jest niewielki stopień kodyfikacji, mimo istniejącego prawa stanowionego. Stąd każdy prawnik chcący rozwijać swoją karierę w amerykańskiej firmie, powinien zainwestować w dokształcenie się z zakresu lokalnego prawa. Jest to wiedza w tym wypadku bardzo przydatna, i co ważne, również podnosząca wartość w oczach obecnego lub potencjalnego pracodawcy.

Sędzia i prokurator

W Letniej Szkole Prawa Amerykańskiego Łazarskiego wykładają prawnicy praktycy z wieloletnim stażem. Jednym z nich jest sędzia stanowy, drugim prokurator federalny. Dzięki temu słuchacze mogli z pierwszej ręki dowiedzieć się jak system prawa amerykańskiego działa w rzeczywistości. Program dotyczył najważniejszych obszarów prawa amerykańskiego – prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, procedury cywilne i karne, prawo handlowe i gospodarcze. Uczestnicy szkoły wgłębiali się w zagadnienia odrębności common law od systemów europejskich, znaczenia orzecznictwa sądów amerykańskich oraz zasad wykonywania zawodów prawniczych w USA.

– Wykładowcy prowadzili zajęcia w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje, które byłby udostępnione słuchaczom. Dzięki temu, mogli podjąć próby zastosowania powszechnej na amerykańskich uniwersytetach tzw. metody sokratycznej. Opiera się ona na prowadzeniu dialogu między studentem a profesorem, uczenia się poprzez kazusy, umiejętności przedstawiania argumentacji, analizy stanów faktycznych, prób rozwiązania problemówpodkreśla dr Dominika Harasimiuk.

Letnia Szkoła daje umiejętność spojrzenia na amerykańskie instytucje prawne z szerszej perspektywy. Tego rodzaju zajęcia – zdaniem dr Dominiki Harasimiuk – zawsze wzbogacają wiedzę: – Podstawową korzyścią, jaką wynieśli nasi słuchacze był bezpośredni kontakt  z urzędującym sędzią amerykańskim oraz prokuratorem federalnym. Dzięki temu uczestnicy mogli się dowiedzieć wielu ciekawych szczegółów związanych z ich codzienną pracą i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w USA. Poza tym, każdy kto chce pracować w międzynarodowych kancelariach prawnych, czy dużych korporacjach, powinien mieć świadomość, że może zetknąć się praktyce z prawem amerykańskim. Wiadomo, że szkoła letnia, obejmująca 40 godzin nie daje takiej wiedzy jak studia w Stanach Zjednoczonych. Mimo to jest dobrym punktem wyjścia do dalszego poszerzania wiedzy w tym obszarze. Polecam ją przede wszystkim prawnikom, którzy chcą pracować w kancelariach międzynarodowych, korporacjach, organizacjach międzynarodowych.

W roku akademickim 2016/17 w ramach Szkół Prawa Obcego na Uczelni Łazarskiego planowane jest także uruchomienie Szkoły Prawa Francuskiego, Niemieckiego, Studium Prawa Rosyjskiego, jedynej w Polsce Szkoły Azjatyckiego Prawa Porównawczego i Programu International Legal Skills. Więcej informacji na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/oferta/Szkoly-Praw-Obcych/.

 

 

***

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Znajduje się w ścisłej czołówce Rankingów Wydziałów Prawa wśród uczelni niepublicznych według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany za najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Więcej informacji na www.lazarski.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności