lederboard

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w branży optycznej – co sprawia, że rosną w siłę i realizują się doskonale zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym? Czy w XXI wieku nadal mierzą się ze stereotypami w pracy? Na te i inne pytania odpowiada opublikowany przez Bigram i THINKTANK raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”, którego Partnerami są firmy Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz Erbud.

 

 

 

Polskie optyczki odważnie sięgają po swoje. Są wykształcone, ambitne i doskonale adaptują się do zmian. Dysponują wachlarzem cech, które predysponują je do efektywnego zarządzania projektami zarówno w pracy, jak i w domu. I – jak wynika ze zrealizowanego przez CubeResearch badania[1] – nie jest to zdanie odosobnione. 94 proc. badanych przyznało, że rola kobiet na rynku pracy w branży optycznej rośnie. Coraz częściej docenia się ich kompetencje i kwalifikacje do pełnionych stanowisk. Współczesne firmy wiedzą, że udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem przynosi im wymierne korzyści. Zdaniem ankietowanych, o rosnącej sile kobiet w biznesie świadczą przede wszystkim ich wysokie kwalifikacje (94 proc.), odwaga do otwarcia własnego biznesu (81 proc.) oraz przemiany społeczne i walka ze stereotypami (72 proc.).

Kobiety w optyce rosną w siłę – są wykształcone i chcą się rozwijać

Solidne wykształcenie, empatia, odpowiedzialność i elastyczność – to cechy, które kobiety zazwyczaj wnoszą do firm. Badania pokazują, że osoby o takich cechach – bez względu na płeć – podejmują skuteczniejsze decyzje i są bardziej odporne na zawirowania dzisiejszego świata. Nie dziwi zatem fakt, że wyższe stanowiska w firmach optycznych piastuje aż 61 proc. kobiet. Za najistotniejsze czynniki decydujące o osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (76 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (68 proc.) oraz wykształcenie (62 proc.). Równie istotne okazały się także: proaktywne zdobywanie nowych kompetencji (56 proc.) oraz umiejętność do podejmowania ryzyka (56 proc.). Kobiety w dzisiejszych czasach aktywniej i odważniej inwestują we własny rozwój, zarówno w zakresie wyksztalcenia formalnego, jak i poprzez dodatkowe szkolenia oraz kursy. To znacznie zwiększa ich szanse na rynku pracy.

– Kobiety są doskonale merytorycznie przygotowane. Nie trzymają się kurczowo utartych schematów, odważnie się przekwalifikowują i przebranżawiają. Robią to wszystko, pracując często na dwóch lub więcej etatach – łączą niełatwe zarządzanie firmą z równie niełatwym zarządzaniem mikroprzedsiębiorstwami, jakimi są ich domy. Wierzę, że pomimo przeciwności i stereotypów, z którymi jednak w dalszym ciągu przychodzi im się mierzyć na polu zawodowym, ich pozycja w kolejnych latach będzie się umacniała, a tych barier będzie coraz mniej. Kiedy patrzę na to, jak wiele w ciągu ostatnich lat osiągnęły kobiety w branży optycznej, czuję dumę. I tej dumy z własnych dokonań życzę wszystkim paniom – komentuje Adam Mamok, Prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.

Kobiety w optyce a pandemia

Ostatnie dwa lata pokazały, że kobiety w branży optycznej potrafią skutecznie stawiać czoła zmianom i nowym wyzwaniom. Co więcej, niezwykle efektywnie wykorzystały – i w dalszym ciągu wykorzystują – czas pandemii na rozwój zawodowy. Poszukują nowych możliwości zawodowych i podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji cyfrowych. Wiedzą, jak ważne w biznesie optycznym są działania proaktywne i takie, które odpowiadają wymogom i dynamice rynku.

– Jeśli ktokolwiek myślał, że zarządzanie kryzysem jest domeną mężczyzn, powinien spojrzeć na to, jak kobiety radzą sobie w obliczu pandemii. Jak pokazują wyniki badań, idzie im doskonale. Szkolą się, rozwijają, poszerzają horyzonty, odkrywają swoje silne strony. Czas zaoszczędzony na dojazdy do pracy wykorzystują na kursy online i poszukiwanie możliwości rozwoju zawodowego. Prawie połowa objętych badaniem kobiet w ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, a niemal dwie piąte w obszarze cyfrowym. To fantastyczny wynik, który pokazuje, że kobiety idą z duchem czasów. Życzę nam wszystkim, abyśmy nie bały się sięgać po swoje marzenia. Byśmy nigdy nie dały sobie wmówić, że nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić czy osiągnąć, bo jesteśmy kobietami. Byśmy w końcu nie musiały analizować, jakie stanowisko możemy zająć w biznesie, a  to, że w  nim jesteśmy, było sprawą oczywistą – dodaje Justyna Skrzypek, Dyrektor Marketingu Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej

Mimo że prawo daje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, a praktyka społeczna powoli odchodzi od podziałów na płeć w kontekście kompetencji i aktywności zawodowej, w wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery. Okazuje się, że utrwalone przez setki lat stereotypy w dalszym ciągu mają się świetnie, a różnice w płacach kobiet i mężczyzn – pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej w celu ich wyrównywania – nadal są widoczne. Dodatkowo, większość obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny w dalszym ciągu częściej spoczywa na barkach kobiet, co powoduje, że pracują na dwa etaty – w pracy i w domu. Zdecydowana większość respondentów (71 proc.), jako czynnik utrudniający awans kobiet, wskazała właśnie stereotypy i społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej. I chociaż rewolucja myślowa dzieje się na naszych oczach i wszystko zmierza w dobrym kierunku, to jest to proces powolny, zatem w tej kwestii nadal jest wiele do zrobienia.

 Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” zrealizowano przez CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK. Partnerami badania są firmy: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ERBUD. Patronat medialny nad raportem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

 

Więcej informacji:

[1] Badanie „Rosnąca Siła Kobiet – Kobiety na Rynku Pracy”; CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK; n=204; Ki M; CATI i CAWI; grudzień 2021 r.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności