Rozwój, elastyczność, odpowiedzialność społeczna. Czego kandydaci oczekują od pracy marzeń?

Kandydaci nie szukają już tylko stanowiska, na którym otrzymają odpowiednie wynagrodzenie. Chcą znaleźć pracę marzeń – i mają konkretne oczekiwania względem idealnego pracodawcy. Ogólnoeuropejskie badanie Candidate Pulse, przeprowadzane cyklicznie przez firmę Michael Page, pokazuje najistotniejsze trendy, jakie zaszły w ostatnim czasie w preferencjach kandydatów. Z odpowiedzi 5000 respondentów wynika, że większość z nich nie wyobraża sobie powrotu do pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin. Dla coraz większej liczby pracowników silną motywacją są możliwość rozwoju osobistego i dostęp do szkoleń. Aż 75 proc. z nich chciałoby pracować w społecznie odpowiedzialnej firmie. Co sprawia, że dobra praca staje się pracą marzeń?

 

 

 

Wirtualnie i na żywo

W podejściu respondentów do warunków wypełniania codziennych obowiązków zawodowych widać rosnące znaczenie wartości innych niż tylko praca i sukces. Nie jest zaskoczeniem, że w czasach COVID-u i home office, według aż 88 proc. ankietowanych idealne miejsce zatrudnienia powinno pozwalać na utrzymanie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Jednocześnie większość respondentów nie wyobraża sobie już powrotu do pracy w biurze w pełnym wymiarze. 59 proc. najchętniej pracowałaby wyłącznie zdalnie lub w systemie hybrydowym, przy czym możliwość taka jest ważniejsza dla kobiet (63 proc.) niż dla mężczyzn (53 proc.).

To ważny sygnał dla pracodawców, bo bardziej elastyczne podejście do liczby godzin spędzanych poza domem jest jednym z czynników, który mógłby się przyczynić też do większej reprezentacji kobiet na rynku pracy – mówi Magdalena Wołowiec, Senior Marketing Executive w firmie rekrutacyjnej Michael Page. – Jednocześnie nie możemy zapomnieć o znaczeniu osobistego kontaktu i relacji w miejscu zatrudnienia. Idealnym, najbardziej pożądanym wariantem są trzy dni pracy w biurze i dwa w domu – takie rozwiązanie zadowoliłoby 36 proc. ankietowanych. 19 proc. chciałoby pracować zdalnie co najmniej cztery dni w tygodniu, ale pełny tydzień pracy w domu chętnie spędzałoby już tylko 10 proc. To pokazuje, że sami pracownicy dostrzegają wartość przebywania ze swoimi zespołami. Wielu z nich po prostu lubi pracować w biurze i kontaktować się bezpośrednio z ludźmi – 60 proc. ceni sobie nieformalne rozmowy, a 50 proc. więzi społeczne i chwile relaksu, które możliwe są tylko w siedzibie firmy – dodaje Magdalena Wołowiec.

Rozwój i opieka zdrowotna

Badanie Michael Page pokazuje wyraźnie, że dominującą potrzebą osób poszukujących wymarzonej pracy lub rozważających jej zmianę jest możliwość doskonalenia swoich umiejętności i awansu. Numerem 1 wśród korzyści są bowiem szkolenia i rozwój kariery, na które wskazało aż 71 proc. respondentów. Jednocześnie awans lub przynajmniej nowy zakres obowiązków są uważane za istotną formę wyrażenia docenienia przez 58 proc., co niemal zrównuje je pod względem znaczenia z gratyfikacją finansową (57,9 proc).

Drugą najważniejszą potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o zdrowie swoje i najbliższych. Dlatego benefitem, którego znaczenie z pewnością dodatkowo wzmocniło doświadczenie pandemii, jest prywatna opieka zdrowotna dla pracownika i jego rodziny – to ważny argument dla 51 proc. badanych – mówi Magdalena Wołowiec, Senior Marketing Executive w Michael Page.

Nie samą pracą…

Badania Michael Page pokazują, że rośnie znaczenie wartości reprezentowanych przez firmę, które wpływają na jakość życia, takich jak relacje z otoczeniem – rozumianym zarówno jako środowisko naturalne, jak i stosunek do problemów społecznych na poziomie lokalnym i globalnym. Aż 75 proc. ankietowanych zadeklarowało, że wymarzona firma powinna być zaangażowana w społeczną odpowiedzialność biznesu, przy czym oznacza to przede wszystkim działania na rzecz praw człowieka (97 proc.), troskę o środowisko (96 proc.) oraz odpowiedzialność ekonomiczną (94 proc.).

– Zmiany po doświadczeniu pandemii obejmują przede wszystkim potrzebę rozwoju kompetencji, a także jakość relacji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, większą równowagę pomiędzy pracą i domem oraz odpowiedzialność społeczną. Przepis na pracę marzeń wydaje się więc jasny i od tego, w jakim stopniu firmom uda się go zrealizować, będzie w najbliższej perspektywie zależeć ich konkurencyjność i efektywność – podsumowuje Magdalena Wołowiec z Michael Page.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności