lederboard

Rynek hipoteki odwróconej (tzw. equity release)


Według najnowszych danych opracowanych przez Equity Release Council[1], po raz pierwszy w 2016 roku, który okazał się przełomowy dla sektora, łączna wartość odwróconych kredytów hipotecznych przekroczyła 2 mld GBP. Łączna wartość zawartych umów wyniosła 2,15 mld GBP w skali roku, co stanowi wzrost o jedną trzecią (34 proc.) w porównaniu do 542 mln GBP osiągniętych w roku 2015. Oznacza to podwójne tempo wzrostu w porównaniu do lat 2014-2015 (16 proc. i 225 mln GBP).

 

W 25. rocznicę wprowadzenia pierwszych norm branżowych (miało to miejsce w 1991 roku) w celu wspierania bezpiecznego i wiarygodnego rynku dla konsumentów, sektor zakończył rok również z rekordowym wynikiem kwartalnym. Wartość udzielonych odwróconych kredytów hipotecznych wzrosła o 51 proc. do kwoty 670 mln GBP (rok do roku w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2016 roku), od kwoty 445 mln GBP (w IV kwartale 2015 roku).

 

ee

 Rys. 1: Łączna wartość umów equity release, w latach 2006-2016 (mln GBP)

 

Od października do grudnia 2016 roku zawarto 8303 nowych umów equity release: stanowi to wzrost o 12 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału oraz o 30 proc. rok do roku. Ostatni kwartał 2016 roku był także pierwszym od czasu IV kwartału 2006 r., w którym liczba nowych umów przekroczyła 8000 w każdym kwartale. Ogółem, suma nowych umów w całym 2016 roku wyniosła 27563, co stanowiło największą ich liczbę od 2008 roku.

Wzrosła popularność umów z wypłatą jednorazową

Umowy z wypłatą jednorazową cieszyły się w 2016 roku największym wzrostem popularności ich liczba wzrosła o 26 proc. rok do roku. Wzrost ten był większy od wzrostu liczby umów typy drawdown (linia kredytowa zabezpieczona hipoteką), które wzrosło o 19 proc. pod względem ilości w tym samym okresie.

Produkty typu drawdown nadal cieszą się największą popularnością: łączna liczba nowych umów takiego typu wyniosła 17 882 w skali roku, co stanowi 65 proc. rynku. Jednak atrakcyjność produktów z jednorazową wypłatą z góry sprawiła, że ich udział pod względem ilości w zawartych umowach osiągnął najwyższy poziom od 2010 roku – 35 proc. – co prawdopodobnie jest skutkiem uruchomienia zasobów mieszkaniowych na spłatę długu hipotecznego.

 

Komentarz:

Nigel Waterson, Przewodniczący Equity Release Council

Rok 2016 okazał się przełomowy dla sektora equity release w Wielkiej Brytanii. Przekroczenie progu 2 mld GBP po raz pierwszy wskazuje na to, że zasoby mieszkaniowe mogą być coraz istotniejszym elementem planów emerytalnych. Rynek w dalszym ciągu staje się coraz bardziej konkurencyjny dzięki poszerzeniu oferty i zmniejszaniu się stóp procentowych  co stanowi pożądany przez klientów efekt działań nowych i istniejących świadczeniodawców.

Istotne jest, abyśmy wszyscy wykorzystali zachodzące zmiany do tego, by większa liczba osób miała zapewniony dostęp do niezbędnych informacji i porad, których celem powinno być ułatwienie podejmowania świadomych wyborów dotyczących tego, jak najlepiej wykorzystać swoje aktywa na późniejszym etapie życia. Z uwagi na wzrost świadomości jaką rolę mogą odgrywać zasoby mieszkaniowe, mamy nadzieję ściśle współpracować z rządem, organami regulacyjnymi i branżą w celu wsparcia procesu starzenia  się społeczeństwa w Wielkiej Brytanii.

Zobowiązanie sektora do przestrzegania wysokich standardów w zakresie doradztwa i oferowania produktów pozwoliło na stworzenie bezpiecznego i wiarygodnego rynku dla konsumentów, a z uwagi na rekordowy poziom rynku, będziemy kontynuować pracę wspierania najlepszych praktyk.

 

***

Equity Release Council jest organizacją branżowym sektora equity release, która reprezentuje ponad 500 członków, w tym operatorów, wykwalifikowanych doradców finansowych, prawników, rzeczoznawców i innych specjalistów z branży.

Celem ERC jest tworzenie rynku equity release bezpiecznego dla klientów, poprzez zastosowanie rygorystycznych norm dotyczących udzielania porad i świadczenia usług, które gwarantują bezpieczeństwo własności i zabezpieczenia finansowego. W roku 2016 minęło 25 lat od czasu ustanowienia pierwszych norm branżowych rynku equity release (co miało miejsce w 1991 roku). Od tego czasu ponad 380 000 konsumentów zawarło umowy equity release, których przedmiotem były nieruchomości o łącznej wartości ponad 19 mld funtów.

 

Ponadto ERC współpracuje z klientami, uczestnikami rynku i politykami w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia usługi equity release i potencjału jaki drzemie w zasobach mieszkaniowych, który może pomóc w rozwiązaniu wyzwań finansowych przed którymi stoją osoby w wieku powyżej 55 lat zamieszkałe w Wielkiej Brytanii.

 

 

¹ Kredyty udzielane przez członków Equity Release Council stanowią około 95% całego rynku hipoteki odwróconej w Wielkiej Brytanii.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności