Uczelnia Łazarskiego poszerza ofertę Szkół Prawa Obcego


Oprócz Studium Prawa Rosyjskiego oraz International Legal Skills Wydział Prawa  i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchamia w ścisłej współpracy z zagranicznymi uniwersytetami nowe Szkoły Prawa Obcego. W roku akademickim 2015/2016 ruszają Szkoły Prawa Francuskiego, Niemieckiego, a także jedyna w Polsce Szkoła Azjatyckiego Prawa Porównawczego.

 

W szkołach może studiować każdy, kto chce wykorzystać dobrą znajomość języków i jest zainteresowany pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu systemów prawa obcego. Adresatami rocznych programów są zwykle studenci i absolwenci kierunków Prawo i Administracja oraz Ekonomii, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania czy Politologii. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia danej szkoły prawa obcego wydawany przez Uczelnię Łazarskiego.

Polskie prawo nie wystarcza

Gospodarki krajów całego świata są ze sobą ściśle powiązane. Współcześnie wymiana handlowa ma coraz częściej zasięg globalny. Partnerzy biznesowi w komunikacji posługują się głównie językiem angielskim, który stał się przykładem współczesnej lingua franca. Jednak należy pamiętać, że regulacje prawne w większości państw są odmienne – różnice dotyczą także obszarów spoza biznesu, takich jak prawo konstytucyjne, czy przepisy proceduralne. Dlatego prawnik znający obce porządki prawne może z powodzeniem współpracować z parterami działającymi zarówno w przestrzeni międzynarodowej, jak i globalnej.

– Program International Legal Skills jest jedynym tego rodzaju programem w Polsce,  w którym umiejętnie zostały połączone przedmioty bardziej teoretyczne z praktycznymi. Student poznaje nie tylko wybrane dziedziny prawa amerykańskiego, czy europejskiego, ale również doskonali umiejętności prowadzenia sporów, negocjacji, czy komunikowania się  w środowisku wielokulturowym. Szkoła Prawa Niemieckiego jest programem, w którym uczestnicy będę poznawać najważniejsze obszary prawa gospodarczego. Zajęcia prowadzą uznani prawnicy – praktycy niemieccy. Najlepsi absolwenci mogą liczyć na staż w kancelarii w Berlinie. Szkoła Azjatyckiego Prawa Porównawczego jest jedynym tego rodzaju programem w Polsce, który ma zaznajomić uczestników z odrębnościami azjatyckiej kultury prawnej. Natomiast w Szkole Prawa Francuskiego wykładane są przedmioty ogólne oraz przedmioty związane z prawem gospodarczym. Wykładowcy to zarówno praktycy, jak i profesorowie Uniwersytetu w Lyonie oraz Uczelni Łazarskiego – mówi dr Dominika Harasimiuk, dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Studium Prawa Rosyjskiego jest najstarszą szkołą prawa obcego działającą na naszej uczelni. Studenci mają szanse uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez profesorów z Instytutu Prawniczego w Petersburgu – dodaje.

Szkoły Prawa Obcego dają możliwość porównania poszczególnych rozwiązań prawnych, szukania podobieństw i różnic z systemem prawa polskiego. Pozwalają ocenić, które obszary prawa są poddane harmonizacji, czy ujednoliceniu w związku z funkcjonowaniem Unii Europejskiej.

Doskonalenie terminologii prawniczej

Program Szkół Prawa Obcego obejmuje komponent językowy, związany z doskonaleniem języka prawniczego w danym języku obcym (francuski, rosyjski, niemiecki, także podstawy języka chińskiego) oraz komponent merytoryczny, dotyczący poszczególnych dziedzin prawa.

– W pierwszym semestrze zajęć Szkoły Prawa Niemieckiego przewidziane są intensywne zajęcia z języka niemieckiego obejmujące przede wszystkim specyfikę języka prawnego. Podobnie jest w Studium Prawa Rosyjskiego i Szkole Prawa Francuskiego. Ponadto, uczestnicy poznają podstawy wybranych dziedzin prawa w innych systemach prawnych. Szkoła Azjatyckiego Prawa Porównawczego pozwala poznać złożoność systemów prawnych tych krajów i wzajemne między nimi powiązania, wynikające z okresów rządów kolonialnych oraz czasów współczesnych. Program International Legal Skills, prowadzony w języku angielskim pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem kazusów, prowadzeniem sporów, czy technikami negocjacyjnymi – mówi dr Dominika Harasimiuk, dyrektor Programów Obcojęzycznych i Projektów Rozwojowych Wydziału Prawa  i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Prawo amerykańskie – common law

W programie International Legal Skills występują elementy prawa amerykańskiego. Dzięki współpracy z Center for International Legal Studies (CILS) w Salzburgu, wykłady prowadzone są przez prawników amerykańskich. Wykładowcy z USA przyjeżdżają specjalnie w tym celu do Polski na dwutygodniowe sesje. Są to zazwyczaj prawnicy z dużym doświadczeniem praktycznym, którzy stosują metody dydaktyczne właściwe dla amerykańskich uczelni prawniczych. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez zagranicznych wykładowców, będących jednocześnie prawnikami praktykami działającymi w Polsce, a także przez wykładowców Uczelni Łazarskiego.

– Zastanawiając się nad wyborem szkoły prawa obcego, przede wszystkim konieczne jest zrozumienie, że w dzisiejszych czasach samo skończenie studiów, nawet z najlepszymi wynikami, nie jest gwarancją znalezienia dobrego zatrudnienia. Ukończenie szkoły prawa obcego może okazać się kryterium, którym przy wyborze kandydata będzie kierował się pracodawca – mówi dr Dominika Harasimiuk.

W czasach globalizacji, specjalizacja w obszarze jednego systemu prawnego okazuje się niewystarczająca. Coraz częściej wymaga się od prawników, zwłaszcza działających  w biznesie, znajomości obcych rozwiązań prawnych, umiejętności wyszukiwania obcych aktów prawnych, orzecznictwa sądowego. Szkoła prawa obcego, obok regularnych studiów prawniczych, może być podstawą, na której budowana będzie wiedza i umiejętności nowoczesnego prawnika.

Powszechnie wiadomo, że od 20 lat Republika Federalna Niemiec pozostaje pierwszym partnerem gospodarczym Polski. Ministerstwo Gospodarki podaje, że obroty handlowe  w 2014 r. rosły bardzo dynamicznie i osiągnęły wysokość 78,9 mld euro. W tym roku polskie firmy m.in. z branży górniczej, kosmetycznej i spożywczej wzięły udział w misji gospodarczej w Azji Południowo-Wschodniej. Przykładów międzynarodowej współpracy gospodarczej Polski jest wiele.

Wszystkich zainteresowanych tegorocznym naborem zapraszamy na stronę internetową Uczelni Łazarskiego.

www.lazarski.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności