lederboard

Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej


Rynek energetyczny i gazowy oparty jest na systemach umów handlowych zawieranych pomiędzy jego uczestnikami. Od ich zapisów i konstrukcji zależą efekty jak i sukcesy rynkowe stron transakcji zakupu i sprzedaży energii oraz gazu.

 

Rynek energetyczny wspierają liczne regulacje prawne m.in. ustawa Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, regulacje i dyrektywy w obszarze sprzedaży energii. Placem handlowym jest sieć elektroenergetyczna, którą zarządzają operatorzy udostępniając ją uczestnikom rynku w oparciu o umowy o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych. Oznacza to, że uczestnicy rynku energetycznego i gazowego powinni skupić się na jak najbardziej korzystnym i bezpiecznym zawieraniu umów handlowych zakupu i sprzedaży energii czy też umów sprzedaży paliwa gazowego, gdyż od nich zależy powodzenie ich działalności handlowej.

Bardzo ważnym aspektem wpływającym na zawierane umowy jest ostatnia zmiana Prawa konsumenckiego. W ramach czerwcowych warsztatów, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca 2015 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, zaprezentowane zostaną Państwu doświadczenia z zakresu zawierania umów oraz najnowszych zmian przepisów prawnych.

Zaproszeni przez nas Eksperci omówią główne zagadnienia związane z najnowszymi decyzjami UOKiK, zawieraniem umów na odległość, jak również praktycznymi aspektami związanymi ze stosowaniem umowy ramowej EFET. Efektem warsztatu będzie przekazanie uczestnikom wiedzy o rynku i uregulowaniach konsumenckich w umowach stosowanych na rynku energetycznym.

Główne zagadnienia:
• Formy, sposoby oraz niezbędne zapisy zawieranych umów
• Projektowane zmiany w zakresie uprawnień UOKiK
• Reklamacje klientów w kontekście zawieranych umów
• Spory z klientami przed URE i SOKiK
• Zmiana sprzedawcy energii i gazu

Podczas warsztatów swoje prelekcje zaprezentują:
Tomasz Dobrowolski, K&L Gates, Adam Kowalski, Kancelaria Dziedzic Kowalski Kornasiewicz
i Partnerzy, Edyta Krukowska – Szczerba, K&L Gates, Krzysztof Celiński, Adwokat, indywidualna praktyka Adwokacka, Elżbieta Modzelewska – Wąchal, Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”, Piotr Kantorowski, Kancelaria Kantorowski partner merytoryczny Grupy Doradczej P4B, Piotr Suski, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński, Przemysław Wierzbicki, Kancelaria Wierzbowski Adwokaci
i Radcowie Prawni

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://mmcpolska.pl/event/wplyw-ustawy-konsumenckiej-na-umowy-w-branzy-energetycznej-i-gazowej

300x300

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności