lederboard

Program XV Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów


W dniach 25-26 marca 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się jedno z największych wydarzeń w sektorze telekomunikacyjno – mediowym: XV Sympozjum Świata Telekomunikacji  i Mediów. Towarzyszyć mu będzie Wielka Gala Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów.

Jest to najważniejsze wydarzenie integrujące reprezentantów administracji centralnej i publicznej, regulatora oraz kluczowych przedstawicieli top managementu firm z branży.

Nad zakresem merytorycznym Wydarzenia czuwa Rada Programowa pod przewodnictwem Pana Prezesa Macieja Wituckiego, w skład której wchodzą m.in: Magdalena Gaj (Urząd Komunikacji Elektronicznej), Juliusz Braun (TVP), Przemysław Kurczewski (EmiTel), Witold Graboś (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), Ronald Binkofski (Dyrektor Generalny Microsoft Polska), Bogdan Dombrowski (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

PROGRAM SYMPOZJUM

8:45 – 9:15 Rejestracja
9:15 – 9:30 Uroczyste otwarcie konferencji
9:30 – 9:45 Wystąpienie Gościa Honorowego
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
9:45 – 11:00 Panel dyskusyjny

Przyszły kształt europejskiego rynku telekomunikacyjnego i medialnego: modele biznesowe, trendy, regulacje.
• W jakim kierunku idzie Europa? Zmiany regulacji i ich następstwa. Czy nowe prawo buduje współpracę, czy też zwiększa konkurencję? (nowe prawo konsumenckie, obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych)
• Europe versus Stany Zjednoczone: spory o prywatność i zbieranie danych wobec negocjacji traktatu o wolnym handlu TTIP
• Jak wygląda Polska na cyfrowej mapie świata? Wizja Polski jako zagłębia innowacyjnych rozwiązań multimedialnych?
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa – na co zostaną wydane pieniądze? Doświadczenia innych krajów
Moderator:
Michał Kobosko, Sekretarz Rady Programowej Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów / Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska

Prelegenci:
Bogdan Dombrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej, Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów Juliusz Braun, Prezes Zarządu, TVP
Adam Sawicki, Prezes Zarządu, Netia
Adam Jasser, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Wojciech Pytel, Członek Rady Nadzorczej Polkomtel

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 11:45 Prezentacja wprowadzająca do panelu:
Marianne Roling, General Manager Small and Midmarket Solutions and Partners Central and Eastern Europe, Microsoft
11:45 – 13:00 Panel dyskusyjny:

Telekomy w poszukiwaniu nowego modelu biznesowego. Które z dzisiejszych eksperymentów przełożą się przyszły na sukces rynkowy?

• Czy istnieją granice cross-sellingu telekomów?
• Bank i prąd z komórki – co nas jeszcze czeka?
• Telekomy vs. banki; telekomy vs. firmy energetyczne – konkurencja czy współpraca?
• Strategiczne alianse – przykłady sukcesów i porażek
• Czy klient z większą gamą produktów/usług jest bardziej lojalny?
• Bundling vs. unbundlig – operowanie infrastrukturą versus operowanie usługami – czy możliwa jest separacja funkcjonalna, niekoniecznie wymuszona przez regulatora?

Prelegenci:
Marianne Roling, General Manager Small and Midmarket Solutions and Partners Central and Eastern Europe, Microsoft
Tomasz Gillner-Gorywoda, Prezes Zarządu, Cyfrowy polsat
Mariusz Gaca, Wiceprezes Zarządu, Orange Polska
Grzegorz Lot, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Masowym, Tauron PE
Artur Olech, Prezes Zarządu, Pocztowe Życie
Bogusław Kułakowski, Dyrektor Nadzorujący, Raiffeisen Bank

13:00 – 14:15 Panel dyskusyjny:

Polityka zarządzania częstotliwościami telekomunikacyjnymi i związane z nią wyzwania
• Czy gospodarka częstotliwościami jest podporządkowania strategicznym celom państwa?
• Jakie powinno być stanowisko władz (w kraju i na forum UE) w kwestii neutralności sieci?
• Dywidenda cyfrowa a dalszy rozwój rynku naziemnej telewizji cyfrowej
• Ocena skutków przyszłych przeznaczeń pasma 700 MHz

Moderator:
Emil Zakrzewski, Partner Zarządzający, Audytel
Prelegenci:

Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska
Maciej Rogalski, Członek Zarządu, T-Mobile Polska
Andrzej Abramczuk, Członek Rady Nadzorczej , NFI Midas
Krzysztof Sągolewski, Solution Director, Huawei Polska
Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

14:15 – 15:15 Lunch
8:30 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 9:05 Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:05 – 10:15 Panel dyskusyjny:

Ewolucja dostępu do treści telewizyjnych z punktu widzenia oferty oraz kanałów dostępu

• Cyfrowy kontent – cyfrowy konsument: jak konkurencja zbudowana na kanwie rewolucji cyfrowej zmienia oczekiwania klientów? Jak im sprostać?
• Budowa innowacyjnego rynku dostępu do kontentu
• Telewizja free-to-air vs. telewizja płatna
• Rola telekomów jako dystrybutora telewizji
• Dostawcy treści i dostawcy sieci – modele współpracy
• Rola nowych technologii w kreowaniu popytu (m.in. Ultra HD)
Moderator:

Michał Fura, Rzecznik prasowy, UPC Polska

Prelegenci:

Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN
Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat
Jacek Niewęgłowski, Chief Startegy Officer, P4
Aleksander Kutela, Prezes Zarządu, HBO Poland/ Senior Vice President HBO Europe
Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat
Leszek Bujak, Dyrektor ds. rozwoju biznesu ASTRA CEE
10:15 – 10:30 Prezentacja wprowadzająca do panelu dyskusyjnego
Bartosz Wysocki, Dyrektor Sprzedaży Grupy Gazeta.pl
Wojciech Siulkowski, Deputy Sales Director Gazeta.pl
10:30 – 11:45 Panel dyskusyjny:
Zagrożenia dla rozwoju rynku reklamy w Polsce
• Jakie będą skutki narastającej wojny cenowej na rynku reklamy?
• Jak wpływa to na jakość kontentu (czy mniejszy przychód z reklam = mniej ciekawy kontent)?
• Kanibalizacja reklamy w Internecie i TV?
• Kryzys reklamy w tradycyjnych mediach
Moderator:
Michał Broniatowski, Redaktor Naczelny, Forbes
Prelegenci:
Jakub Bierzyński, Prezes Zarządu, OMD
Wojciech Borowski, Prezes Zarządu, McCann Worldgroup
Stanisław Janowski, Dyrektor Zarządzający, Biuro Reklamy, Polsat Media
Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
Bartosz Wysocki, Dyrektor Sprzedaży Grupy Gazeta.pl

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:30 Panel dyskusyjny:

Nowe media – czy grozi nam „Bańka internetowa 2.0”?
• Fenomen rozwoju nowych mediów i aplikacji mobilnych
• Gwałtownie rosnące wyceny giełdowe i wartość transakcji M&A
• Ryzyko oderwania od realiów ekonomicznych – czy wyciągnęliśmy lekcję z pęknięcia pierwszej fali i potrafimy uniknąć powtórki?
Moderator:
Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający, Chief Investment Officer, Wiceprezes Zarządu, MCI Management
Prelegenci:
Eryk Mistewicz, Redaktor, Nowe Media
Paweł Wujec, Dyrektor segmentu Internet, Agorze
Wojciech Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu, PGNiG
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 15:45 Panel dyskusyjny:

Prospołeczne zarządzanie dostępem do kontentu
• problem piractwa
• regulacje dla osób z dysfunkcjami
• odpowiedzialność za treści
• projekt ustawy – obowiązki dostawcy w zakresie filtrowania treści
• prywatność vs. Internet Rzeczy
Moderator:
Maciej Rogalski, Członek Zarządu, T-Mobile Polska

Prelegenci:

Witold Graboś, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Michał Boni, Członek Parlamentu Europejskiego
Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN
Teresa Wierzbowska, Doradca Zarządu ds. Public Affairs, Cyfrowy Polsat
Katarzyna Szymielewicz, Prezeska, Fundacja Panoptykon

 

PATRONAT MEDIALNY LAW BUSINESS QUALITY

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności