lederboard

Eksperci: inwestycje w sektor kosmiczny szansą dla polskiej gospodarki


Rynek technologii satelitarnych i kosmicznych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i warto w niego inwestować – zgodzili się przedstawiciele przemysłu, nauki i administracji rządowej, uczestniczący w Warszawie w Forum Sektora Kosmicznego.

 

Jak podkreślono w komunikacie, przesłanym 9 marca mediom, przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) spowodowało dynamiczny rozwój krajowego sektora technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

„W ciągu trzech lat nastąpił zauważalny wzrost potencjału tej branży, czego efekty są widoczne w innych sektorach gospodarki, a także życiu codziennym” – oceniono w informacji prasowej sygnowanej przez Polish Space Industry Association i PARP.

„Rozwiązania wypracowane w ramach tej dziedziny znajdują zastosowanie m.in. w telekomunikacji, lotnictwie, obronności, robotyce, logistyce, a nawet precyzyjnym rolnictwie. Ponadto generują nowe miejsca pracy, sprzyjają rozwojowi technologii i stymulują wzrost innowacyjności, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.” – zaznaczył cytowany w komunikacie Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, organizatora konferencji.

„Trzy lata obecności w ESA udowodniły, że polskie firmy z powodzeniem adaptują się w tej branży, wykorzystując zaplecze naukowe i potencjał intelektualny. Doświadczenie to zaowocowało już pierwszymi, widocznymi sukcesami. Kolejnym krokiem powinno być sprecyzowanie kierunków dalszego rozwoju, co pozwoli zwiększać przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych” – dodał Wojtkiewicz.

W tym celu niezbędne będzie prowadzenie klarownej polityki kosmicznej, w czym pomóc ma stworzenie spójnej Strategii Rozwoju Sektora Kosmicznego w Polsce i Krajowego Programu Kosmicznego – wskazano w komunikacie.

kosmos_1

Jak czytamy w informacji prasowej, uczestnicy Forum podkreślali, że dokumenty te „powinny wynikać z dotychczasowych doświadczeń, określać cele i tworzyć ramy dla koordynacji działań poszczególnych organów administracji państwowej i samorządowej, uwzględniając zagadnienia usuwania barier legislacyjnych, spowalniających rozwój sektora kosmicznego”.

Jedną z najważniejszych rekomendacji omawianych podczas konferencji było zwiększenie nakładów m.in. publicznych na inwestycje w ten obszar oraz rozszerzenie skali zaangażowania w programy opcjonalne Europejskiej Agencji Kosmicznej – podano.

Potwierdzeniem słuszności powyższych tez były przytaczane przez licznych prelegentów zagranicznych przykłady płynące m.in. z Belgii, Austrii, organizacji międzynarodowych SME4Space i ERSAC. Kraje te, znajdujące się w czołówce państw osiągających największe poziomy zwrotu z inwestycji, posiadają nie tylko własne, spójne krajowe strategie rozwoju, ale prowadzą także zrównoważoną politykę kosmiczną, oscylującą wokół wybranych dziedzin tego sektora – podkreślono w komunikacie.

(gm)

FOT. C00 pixabay

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności