lederboard

Eksperci: wzrasta pozycja pracowników na krajowym rynku pracy


Rok 2015 był bezsprzecznie najlepszym rokiem na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich ośmiu lat. Wzrosła presja płacowa i zapotrzebowanie na pracowników. Eksperci z Work Service twierdzą, że w części regionów Polski mamy już do czynienia z formalnym, a nie realnym problemem bezrobocia.

 

Na przestrzeni roku bezrobocie spadło o ponad 2 pp., co przełożyło się na zmniejszenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia o 292 tys. Tak dobre wyniki w ostatniej dekadzie notowaliśmy tylko raz – w 2008 r., przed wybuchem kryzysu finansowego – napisali 22 grudnia w materiale przesłanym mediom eksperci Grupy Kapitałowej Work Service.

Jak podkreślili, od początku roku malała stopę bezrobocia i następował choć nieznaczny, to stabilny wzrost płac. Na koniec listopada 2015 r. średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 4164,01zł,co stanowiło wzrost o 4 proc. rok do roku.

„Dobra sytuacja gospodarcza przełożyła się w tym roku na generowanie nowych miejsc pracy. W rekordowych momentach w urzędach pracy zalegało ponad 120 tys. nieobsadzonych miejsc, a na szerokim rynku pracę świadczyło ponad 16 mln Polaków – napisał cytowany w komunikacie Tomasz Misiak, szef RN Work Service S.A.

„Tak wyraźne pozytywne zmiany przełożyły się również na poczucie stabilizacji wśród pracowników. Od początku roku spadł odsetek osób obawiających się o zatrudnienie – z 28% do 19%, a co drugi pracujący Polak deklarował, że oczekuje wzrostu wynagrodzenia. To wskazuje trend, w jakim będziemy podążać w 2016 r. Większa dynamika wzrostu płac powinna zostać wymuszona poprzez coraz silniejszą konkurencję o kandydatów do pracy” – ocenił Misiak.

Z przywołanych przez Work Service danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do po trzech kwartałach 2015 r. powstało 242,8 tys. nowych miejsc pracy. Największą liczbę zanotowało przetwórstwo przemysłowe – 50,7 tys. oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych – 64 tys. Kolejne miejsca zajęły budownictwo oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Spadek bezrobocia był widoczny we wszystkich województwach. Największą różnicę zanotowano w woj. warmińsko-mazurskim – o 3,5 pp. Mimo tej poprawy jest to nadal województwo, które z wynikiem 15,8% notuje najwyższy poziom bezrobocia w kraju. Z kolei najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Wielkopolsce – 6,1% (spadek od stycznia 2015 r. o 1,9 punktu proc.).

Według Work Service, poprawiająca się sytuacja na rynku pracy wpłynęła na zmiany migracyjne w Polsce. Z jednej strony zmniejszyła chęci Polaków do poszukiwania pracy zarobkowej poza granicami, a z drugiej strony pojawiające się deficyty pracownicze wymusiły większą otwartość na cudzoziemców. Świadczą o tym m.in. dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pokazujące coraz większy napływ imigrantów zarobkowych do Polski. Tylko w pierwszym półroczu 2015 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ponad 410 tys. oświadczeń złożonych przez obcokrajowców.

Jak oceniono w komunikacie, rok 2015 był również przełomowy dla sektora HR w Polsce. Z raportu Barometr Rynku Pracy IV wynika, że już 23% polskich firm planuje poszukiwać pracowników przy wsparciu agencji zatrudnienia. Jest to wzrost wskazań o 9 pp., co pokazuje, w jak szybkim tempie rośnie ich znaczenie na rynku.

„Już ponad milion Polaków znalazło pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Stają się one coraz istotniejszymi pracodawcami w skali kraju, ale mają również inne zadania. W tym roku rozpoczął się proces aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych przez prywatne podmioty, a jednym z zadań na przyszłość będzie przywrócenie na rynek pracy niemal 2 mln Polaków biernych zawodowo, którzy mają potencjał do podejmowania zatrudnienia” – podsumował Krzysztof Inglot, pełnomocnik zarządu Work Service S.A.

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 r. i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i za granicą w 11 krajach Europy. Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym.

Na swojego partnera w biznesie Work Service wybrało już ponad 3000 firm. Firma jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na GPW w Warszawie.

 

(gm)

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności