lederboard

Prawne i praktyczne aspekty regulacji wewnętrznych w Grupie Kapitałowej


Brak prawa holdingowego w negatywny sposób wpływa na funkcjonowanie Grup Kapitałowych. Prowadzi to do różnic w umowach oraz relacjach między spółkami, w zależności od ich przynależności do danej grup, branży i pełnionej roli. Taka sytuacja odbija się na wynikach spółek oraz realizacji celów całej grupy jako podmiotu gospodarczego.

 

Ważnym jest, aby wykorzystywać jak najlepsze wzorce umów określających relacje wewnątrz grupy, a także regulować role i zadania poszczególnych spółek w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do zakresu zadań i odpowiedzialności.

Udział w warsztatach, które odbędą się w dniach 7-8 września 2015 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie, pozwoli zapoznać się Państwu z prawnymi i praktycznymi aspektami regulacji wewnętrznych w Grupach Kapitałowych. Nasi eksperci przedstawią najlepsze wzorce oraz formy zapisów stosowane w polskich oraz zagranicznych Grupach. W agendzie wydarzenia poruszone zostaną między innymi aspekty: umów o zarządzanie spółką zależną, umów o współpracy korporacyjnej oraz umów outsourcingowych. Prelegenci poruszą także problematyczne kwestie związane z wywieraniem wpływu na spółki zależne oraz ich odpowiedzialnością za instrukcje wydane przez spółki matki.

Główne zagadnienia:
• Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych
• Wyznaczanie wspólnych celów – interes Grupy Kapitałowej a interes poszczególnych spółek zależnych
• Wykorzystanie umowy outsourcingowej w relacjach wewnątrz Grupy
• Główne aspekty regulacji umownych dostępu do informacji o aktywach płynnych oraz zarządzanie nimi z poziomu spółki matki
• Modele nadzoru właścicielskiego stosowane w międzynarodowych grupach kapitałowych – case study
• Problematyka nadzoru właścicielskiego nad spółkami z poza Grupy Kapitałowej
• Umowa koncernowa – specyfika prawna i aspekty praktyczne
• Umowa o zarządzanie spółką zależną – stosowane zapisy

Podczas warsztatu swoje prelekcje zaprezentują:
dr Jan Byrski, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Tomasz Dobrowolski, Impel, Bogdan Dzudzewicz, PKN Orlen S.A., Katarzyna Galus, Bank Ochrony Środowiska S.A., dr Karolina Kocemba, Kancelaria Tomczak i Partnerzy, dr Radosław L. Kwaśnicki, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, Andrzej Mikosz, Kancelaria K&L Gates, Grzegorz Romanowski, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy, Marzena Wilbik-Kaczyńska, Kancelaria Wilbik-Kaczyńska Kałkusiński.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://mmcpolska.pl/event/prawne-i-praktyczne-aspekty-regulacji-wewnetrznych-w-grupie-kapitalowej

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności