Świadome zarządzanie marką kluczem do sukcesu


W dniach 26-27 listopada w Centrum Kongresowym Hotelu Rzeszów odbędzie się V Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach, który w ubiegłych latach cieszył się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród samorządowców. Tegoroczna edycja dotyczyć będzie strategii miasta i regionu, skutecznego jej tworzenia, a także wdrażania. Organizatorem Kongresu jest firma Exacto.

 

Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach to wydarzenie, którego celem jest wymiana doświadczeń i opinii praktyków biznesu i samorządowców, którzy codziennie zajmują się planowaniem i wdrażaniem rozwiązań komunikacyjnych i marketingowych w samorządach. Kongres jest w szczególności skierowany do przedstawicieli samorządów, administracji, agencji, jak i instytucji okołobiznesowych. Jego motywem przewodnim są strategie, które powinny stanowić fundament długofalowego działania, jakim jest kreowanie wizerunku miasta i regionu.

Podczas Kongresu dużo uwagi poświęcone będzie tworzeniu i wdrażaniu dokumentów strategicznych. Prelegenci będą omawiali dotychczas wdrożone strategie, ale także zwrócą uwagę na często pojawiające się problemy i bariery w ich wdrażaniu. Największym współcześnie problemem jest to, że tworzy się strategie zbyt skomplikowane, wyrafinowane, już nie tylko trudne w czytaniu, ale prawie niemożliwe do wdrożenia. Tam, gdzie strategia jest przygotowana w profesjonalny sposób i właściwie wdrożona – jest ona drogowskazem dla całej organizacji. Porządkuje komunikację, nadając jej ton i spójność. – mówi Bohdan Pawłowicz, członek Rady Nadzorczej IAA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.

Podczas wykładów prelegenci przedstawią m.in. zalety systemów bezzałogowych, które mogą zostać śmiało wykorzystane do promocji terenów inwestycyjnych w gminach. W trakcie Kongresu nie zabraknie też tematu związanego z identyfikacją wizualną jednostek samorządów terytorialnych oraz ich obecności w Internecie, z praktycznymi przykładami wykorzystania możliwości, jakie daje obecnie technologia. Swoje miejsce w dyskusji znajdą również kwestie związane z aplikacjami i mobilnymi stronami internetowymi, będącymi podstawą cyfrowej strategii promocji w samorządach. Prelegenci podkreślą także znaczenie i miejsce mediów w strategii samorządów.

Dodatkowo zostanie poruszona kwestia tworzenia ekosystemu mediów w mieście, która nie jest najłatwiejszym zadaniem, jednak wiedza i odpowiednie podejście do tematu mogą zapewnić sukces. Ważne, aby wiedzieć w jaki sposób budować nasze media, jak je promować. Nie wystarczy tworzenie przeciętnego contentu, on musi być ciekawy żeby zainteresować i co najważniejsze – zaangażować. Powinniśmy wychodzić naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom mieszkańców, którzy są naszymi głównymi odbiorcami. – powiedział Szymon Sikorski, Prezes Zarządu PUBLICON.

IMG_0400

Ponadto, „konkretnie i praktycznie” zostanie omówiony temat wpływu społecznego. Prelegenci będą mówić także o tym, jak rozwijać relacje ze wszystkimi, których dotyczy wdrażana strategia. Kiedy promujemy region trudno robić to w oderwaniu od jego poszczególnych miast. Każdy obszar – czy jest to województwo, powiat czy gmina – ma swoje serce, swój punkt centralny, najbardziej rozpoznawalny na zewnątrz. Promując Podkarpackie staramy się koordynować nasze działania ze stolicą regionu i szukać synergii. Już kilka razy udało nam się połączyć budżety miasta i województwa, aby wspólnie zrealizować przedsięwzięcia o zasięgu międzynarodowym, z korzyścią dla Rzeszowa i całego Podkarpacia. – mówi Michał Tabisz, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Podczas Kongresu uczestnicy wezmą udział również w warsztatach, podczas których będą mogli zgłębić tajniki promocji samorządu przy pomocy produkcji filmowych, planowania komunikacji podporządkowanych budowaniu marki miejsca a także dowiedzieć się więcej o prawie zamówień publicznych w samorządach. Organizatorem Kongresu jest firma Exacto.

Głównymi partnerami Kongresu są: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszów i Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Szczegóły dotyczące rejestracji na konferencję znajdują się pod adresem: http://www.podkarpackie.org.pl/

***************
Organizatorem wydarzenia jest firma Exacto. Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym od 2011 r., podczas którego rozmawia się o innowacyjnych rozwiązaniach i narzędziach marketingowych dla regionów. Ubiegłoroczna edycja Konferencji zgromadziła blisko 150 osób. Więcej informacji na ten temat: www.podkarpackie.org.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności