Prawo

 • Nowy trend: Private lawyer

  Wzrost zamożności naszego społeczeństwa oraz związane z tym dążenie do poszukiwania produktów i usług uwzględniających indywidualną sytuację klienta spowodował coraz większe zainteresowanie usługami private bankigu...

 • Rozmyte kontury prawa autorskiego szkodzą polskiej edukacji

  Chyba w żadnej innej dziedzinie prawa prawnicy nie odpowiadają na pytania “to zależy” tak często, jak w prawie autorskim. Wątpliwości w stosowaniu tych przepisów w...

 • Zmiany w rejestracji spółek

  W tym roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych i innych ustaw wprowadzająca istotne, z punktu widzenia przedsiębiorców zmiany. Co się zmieniło? Nowelizacja...

 • Problematyka umów handlowych w obrocie międzynarodowym

  Budowanie relacji z zagranicznymi kontrahentami i zawieranie z nimi umów handlowych przysparza nierzadko wiele problemów natury prawnej i organizacyjnej. Gwarancją sukcesu w działalności biznesowej jest...

 • Przestępstwo przeciwko modzie, czyli o noszeniu podróbek słów kilka

  Tylko podróbka, czy aż podróbka? Czy paradujące po polskich ulicach posiadaczki skajowych chanelek popełniają przestępstwo? Czy fałszywa kratka Burberry na wyłogach jesiennego płaszcza może zaprowadzić...

 • Procedura odwoławcza w zamówieniach publicznych

  Prawo Zamówień Publicznych umożliwia uczestnikom przetargów oraz ich zwycięzcom ochronę interesów własnych poprzez stosowanie kilku podstawowych środków. Głównymi z nich są odwołania do Krajowej Izby...

 • Wpływ ustawy konsumenckiej na umowy w branży energetycznej i gazowej

  Rynek energetyczny i gazowy oparty jest na systemach umów handlowych zawieranych pomiędzy jego uczestnikami. Od ich zapisów i konstrukcji zależą efekty jak i sukcesy rynkowe...

 • Standard LMA w praktyce

  Postanowienia standardu LMA (Loan Market Association) są już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w konstrukcji konsorcjalnych umów kredytowych o znaczącej wartości. Na obecnym etapie ich stosowania, najbardziej...

 • Zarządzanie obiegiem dokumentów w grupie kapitałowej

  Sprawny przepływ informacji i danych to w dzisiejszych czasach podstawa działania każdej organizacji. Cyfryzacji ulegają zarówno Grupy Kapitałowe, jak i organy administracji publicznej. Stwarza to...

 • Legal Market Day 2015 – Konferencja Nowoczesnych Prawników

  Legal Market Day to jedyne tego typu wydarzenie dla branży prawniczej w Polsce. 17 kwietnia w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji. Pierwsza została uznana...